Goed ouder worden voor iedereen!

Algemeen

Tijdens het Verantwoordingsdebat over het jaar 2022 vroeg Liane den Haan aandacht van het Kabinet voor de groep die er financieel het meest op achteruit is gegaan – de gepensioneerden – en voor de demografische ontwikkelingen in ons land. Het ...

Inkomen

Leeftijdsdiscriminatie komt nog steeds veel voor op de arbeidsmarkt. Om dat te veranderen is een mentaliteitsverandering bij werkgevers nodig. Bovendien moet het volwassenenonderwijs sterk verbeterd worden en moeten ook gepensioneerden daarvan gebruik kunnen maken. Hoewel het aantal werkzoekenden momenteel historisch ...

Inkomen

Liane den Haan stemde in de Tweede Kamer tegen de Wet Toekomst Pensioenen. “Tegen déze Wet Toekomst Pensioenen”, nuanceert zij. “want ik had het graag anders gezien.” Voor Liane den Haan van de politieke partij GOUD is de nieuwe Wet ...

Inkomen

Nederland moet het op de wereldmarkt vooral hebben van kennis en inventiviteit. Scholing en ontwikkeling zijn daarbij van enorm belang. Daarvoor werd het STAP-budget in het leven geroepen. De Tweede Kamer liet zich over deze veelbesproken overheidsmaatregel informeren. “Het adagio ...

Inkomen

Leeftijdsdiscriminatie komt nog steeds veel voor op de arbeidsmarkt. Om dat te veranderen is een mentaliteitsverandering bij werkgevers nodig. Bovendien moet het volwassenenonderwijs sterk verbeterd worden en moeten ook gepensioneerden daarvan gebruik kunnen maken. Hoewel het aantal werkzoekenden momenteel historisch ...

Inkomen

Liane den Haan stemde in de Tweede Kamer tegen de Wet Toekomst Pensioenen. “Tegen déze Wet Toekomst Pensioenen”, nuanceert zij. “want ik had het graag anders gezien.” Voor Liane den Haan van de politieke partij GOUD is de nieuwe Wet ...

Inkomen

Nederland moet het op de wereldmarkt vooral hebben van kennis en inventiviteit. Scholing en ontwikkeling zijn daarbij van enorm belang. Daarvoor werd het STAP-budget in het leven geroepen. De Tweede Kamer liet zich over deze veelbesproken overheidsmaatregel informeren. “Het adagio ...

Algemeen

Tweede Kamerlid Liane den Haan van de nieuwe politieke partij GOUD wil dat iedereen in Nederland goed oud kan worden en tot op hoge leeftijd volwaardig kan blijven meedoen. In haar werk als parlementariër wordt Liane ondersteund door een klein ...

“Met 7 miljoen inwoners van 50 jaar of ouder moeten we nú al nadenken over de zorg voor later.”

“Ik heb mijn leven lang hard gewerkt. Me zorgen maken over mijn pensioen heb ik niet verdiend.”

“Ik wil mij veilig kunnen voelen in mijn eigen huis, in mijn buurt en ook op de digitale snelweg.”

Onze standpunten

GOUD wil dat iedereen in Nederland goed ouder kan worden. GOUD is een politieke partij van en voor mensen: primair voor senioren, maar in verbinding met toekomstige generaties. Want ook zij moeten in Nederland goed ouder kunnen worden. De focus daarbij ligt op inkomen, gezondheid en wonen, onze drie gouden thema’s.

Volwaardig meedoen

GOUD Nederland wil dat iedereen in de mogelijkheid wordt gesteld tot op hoge leeftijd volwaardig mee te doen. Om dat te bereiken moeten de randvoorwaarden geregeld zijn. GOUD wil de motor zijn achter het realiseren van die randvoorwaarden, onder meer op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Steun ons en doe mee!