Inkomen

Telefoonlijnen bij SVB ‘roodgloeiend’ over tegenvallende AOW-uitkering

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) werd platgebeld door ouderen die teleurgesteld zijn in hun nieuwe AOW-bedrag. Wie gerekend had op tien procent meer AOW komt bedrogen uit. Minister Schouten meent dat er sprake is van ‘een groot pakket aan maatregelen waar ook gepensioneerden baat bij hebben’.

De telefoon stond volgens de Telegraaf de afgelopen week roodgloeiend bij uitkeringsinstanties als de SVB: de AOW viel veel mensen tegen. De krant liet een oudere aan het woord over het nieuwe bedrag van de AOW: “Bruto, netto: ik heb het allemaal geprobeerd. Zeven à acht procent, dat is wat ik nu meer krijg ten opzichte van vorig jaar”, zei de teleurgestelde AOW’er. Want in de media was de indruk gewekt dat de AOW zou meestijgen met het minimumloon en daarom 10,15 procent omhoog zou gaan.

Gebaseerd op nettominimumloon

Dat beeld klopt echter niet helemaal. “De koppeling van de AOW aan het minimumloon is niet gebaseerd op het brutominimumloon, maar op de nettominimumloon”, legt de SVB uit. “Daarnaast heeft het kabinet de IOAOW verlaagd van 26,38 euro naar vijf euro per maand. De IOAOW is een extra bedrag dat alle AOW-gerechtigden ontvangen bovenop hun AOW-uitkering. Dat betekent dat het netto AOW-bedrag, inclusief loonheffingskorting, voor een alleenstaande is gestegen van 1261,52 naar 1353,11 euro. Het netto AOW-bedrag voor een gehuwde en/of samenwonende is gestegen van 863,88 euro naar 920,98 euro.”

Proactief gecommuniceerd

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zegt op Kamervragen die Liane den Haan stelde dat er op de website van de Rijksoverheid teksten geplaatst zijn om ouderen te informeren. Daar is vermeld dat de AOW-bedragen wel zijn gestegen, maar niet met 10 procent, en dat de IOAOW verlaagd wordt. “Er is dus proactief gecommuniceerd over de stijging van de AOW-uitkering”, zegt de minister, “Tegelijk begrijp ik dat niet iedereen deze boodschap heeft ontvangen.”

Telefoongesprekken

Dat ‘de telefoon roodgloeiend stond’ moet volgens het ministerie toch met een korreltje zout worden genomen: “Bij het UWV waren er in januari 2022 45.870 AOW-telefoongesprekken, dit jaar waren dat 48.109 gesprekken. Een toename van minder dan 5 procent. Uit gegevens van de SVB blijkt dat met name de webpagina over de nieuwe bedragen in januari aanzienlijk vaker is bezocht. De pagina is in januari door ongeveer 860.000 unieke bezoekers bekeken. Een jaar eerder bezochten circa 275.000 personen deze informatie op.” *

Compensatie voor inflatie

De politieke partij GOUD vindt dat de AOW’ers ten minste gecompenseerd moeten worden voor de inflatie. Die is 11,6 procent. Liane den Haan liet dat in de Kamervragen aan minister Schouten weten. “Wat gaat de minister doen voor de AOW’ers die amper kunnen rondkomen gezien alle stijgende kosten? U roept werkgevers op werknemers te ondersteunen of een salarisverhoging te geven. Wat kan de AOW’er van de overheid verwachten?”, wilde Liane van de bewindsvrouw weten.

Groot pakket maatregelen

Minister Carola Schouten zegt de zorgen die leven over de koopkracht en inkomensontwikkeling van kwetsbare groepen te begrijpen. “Deze zorgen deel ik”, zegt de bewindsvrouw. “Met deze zorgen in het achterhoofd heeft het kabinet gekeken hoe de koopkracht van kwetsbare groepen in de samenleving zo gericht mogelijk ondersteund kan worden. De AOW-uitkering is daarbij verhoogd. Daarnaast hebben AOW-gerechtigden baat bij diverse maatregelen voor 2023 die specifieker zijn gericht op het ondersteunen van kwetsbare groepen, zoals het prijsplafond voor energie. AOW’ers met een laag inkomen maken in 2023 tevens aanspraak op onder meer een hogere huurtoeslag en zorgtoeslag. Daarmee is sprake van een groot pakket aan maatregelen waar ook gepensioneerden baat bij hebben.”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!