Algemeen

Drempel voor melden van arbeidsdiscriminatie ligt erg hoog

De overgrote meerderheid van de deelnemers aan een peiling van GOUD over arbeidsdiscriminatie zegt geen melding te maken als men discriminatie op de werkvloer ervaart. De drempel om dat te doen is klaarblijkelijk erg hoog. De respondenten vinden dat werknemers hun vastgeroeste en onterechte oordelen over oudere werknemers eindelijk moeten laten varen.

Werkgevers hebben nog veel vooroordelen, constateren deelnemers aan een peiling die GOUD hield over discriminatie op de werkvloer. “Ze hanteren de 15-secondenregel van het UWV: in 15 seconden beoordelen ze je”, stelt een van de deelnemers. “Werkgevers lezen je cv niet eens. Ze kijken ook niet naar je werkervaring. Ze hebben domweg geen beeld van wat ouderen kunnen.”

Aan den lijve ondervonden

De deelnemers aan de enquête spreken uit ervaring: zeven op de tien heeft weleens te maken gehad met een vorm van arbeidsdiscriminatie of kent iemand die het aan den lijve ondervonden heeft. Daarbovenop komt nog acht procent van de respondenten die denkt weleens met discriminatie op de werkvloer te maken te hebben gehad, maar dat niet zeker weet. Eén op de vijf deelnemers aan de peiling heeft gelukkig nog nooit te maken gehad met arbeidsdiscriminatie.

Meestal leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie is verreweg de meeste ervaren uitsluiting: 72 procent van de respondenten die discriminatie hebben ervaren noemde leeftijd als oorzaak. 15 procent werd gediscrimineerd vanwege de huidskleur, 7 procent om de seksuele geaardheid en 6 procent vanwege een beperking.

Heeft geen zin

Bijna 34 procent van de respondenten is weleens een promotie, opleiding of cursus misgelopen vanwege bijvoorbeeld de leeftijd, of heeft een vermoeden dat dat gebeurd is. Ruim 66 procent van de respondenten is dat gelukkig nooit overkomen. Een haast even groot percentage zegt géén melding te maken als men discriminatie op de werkvloer heeft ervaren. ‘Het heeft toch geen zin’, is de algemene teneur. Slechts iets meer dan één op de vijf respondenten kaart discriminatie op de werkplek wel aan.

Vastgeroeste oordelen

Respondenten geven aan dat werknemers hun vastgeroeste en meestal onterechte oordelen over oudere werknemers moeten laten varen. Een deelnemer aan de peiling geeft een voorbeeld: “Eén van de grootste vooroordelen van werkgevers is dat ouderen niet met computers kunnen omgaan. De jeugd is hier veel handiger in, zo heet het. Meer dan dertig jaar ervaring telt blijkbaar niet.” Diverse respondenten denken dat voortdurende voorlichting en coaching van de bedrijfstop en de HR-medewerkers kan helpen het onterecht negatieve imago van ouderen te doorbreken. Sommige deelnemers opteren voor hardere maatregelen: het strenger straffen van werkgevers die discrimineren.

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!