Algemeen

Nederland en Caribisch Nederland moeten meer samen optrekken

Bij een werkbezoek aan Caribisch Nederland en de eilanden merkte Liane den Haan dat de mensen daar betrokkenheid van Nederland missen. “Er heerst veel wantrouwen over en weer en dat is buitengewoon jammer. We moeten ons echt blijven inzetten voor samen optrekken en gezamenlijke verbondenheid”, aldus Liane in de Tweede Kamer.

“Als ik in het buitenland ben en mensen vragen mij waar ik vandaan kom, zeg ik natuurlijk: uit Nederland. Nooit heb ik daarbij het gevoel gehad dat ik moest uitleggen dat het Koninkrijk der Nederlanden uit meer bestaat dan ons kleine kikkerlandje. Maar sinds ik afgelopen mei een bezoek heb gebracht aan Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba en daarnaast ook de collega’s van Aruba, Bonaire en Curaçao heb ontmoet, voel ik mij verbonden met Caribisch Nederland en de eilanden.” Zo begon Liane den Haan haar betoog bij het debat in de Tweede Kamer over de begroting van Koninkrijksrelaties met staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66).

Liane vervolgde: “Ik was wel getroffen door de gevoelens die leven bij de mensen met betrekking tot, om het maar even zo te zeggen… Den Haag. Er was geen gevoel van verbondenheid, geen gevoel van gezamenlijk optrekken. En dat is kwalijk. En ook al zijn gevoelens subjectief, toch moeten wij ons blijven inzetten voor die gezamenlijke verbondenheid. Kan de staatssecretaris iets zeggen over hoe zij dit ervaart?

Het viel mij op dat de leefomstandigheden in Caribisch Nederland en op de eilanden van heel andere orde zijn dan hier. En dat is verdrietig. Door de schaalgrootte is het lastig om sommige voorzieningen goed op orde te hebben. Armoede is een bron van zorg. Ik ben dan ook blij dat er vanaf 2023 dertig miljoen structureel wordt uitgetrokken om in te zetten op meer bestaanszekerheid voor de mensen daar.

Net als hier zien ze op de eilanden ook de gevolgen van de vergrijzing. Door een aangenomen motie van mij is er nu een staatscommissie ingesteld die zich gaat bezighouden met de impact van de demografische ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen. Het is belangrijk dat Caribisch Nederland en de eilanden daar ook in meegenomen worden. Is dat ook zo? Kan de staatssecretaris daar iets over zeggen?

De vergrijzing zal ook daar een enorme impact hebben en nog meer krijgen op de woningmarkt, de zorg, het onderwijs en de arbeidsmarkt. En gezien de schaalgrootte zal dit nog meer impact hebben dan hier.

Ik maak mij zorgen over de jongeren en de ouderen. De jongeren hebben weinig vooruitzichten op hun eigen eiland. Zeker als je naar Saba en Sint-Eustatius kijkt is het lastig om toekomstperspectief op het eigen eiland te hebben. Het aantal probleemgezinnen neemt toe en er is, bijvoorbeeld voor de social worker op Saba, onvoldoende tijd om echt structureel naar oplossingen te kunnen zoeken. En je moet dit soort zaken, armoede, gebrek aan perspectief, natuurlijk in een vroeg stadium onderkennen en kunnen begeleiden. Hoe kijkt de staatssecretaris daar naar?

Het is fijn dat er stappen worden gemaakt voor wat betreft de ouderenzorg in Caribisch Nederland. Maar is dat voldoende? Hoe wordt dit ervaren door de ouderen zelf? En is het bekend dat er voorzieningen zijn getroffen zoals dagopvang, huishoudelijke hulp en maaltijdvoorzieningen om maar wat te noemen. Hoeveel mensen maken hier gebruik van?

Duurzame overheidsfinanciën zijn belangrijk. Van Caribisch Nederland heeft alleen Saba een goedkeurende accountantsverklaring. Ik snap dat corona ook niet heeft geholpen, maar hoe staat het met het herstel en wat doet de staatssecretaris om daarbij te ondersteunen?”

► Kansen en uitdagingen voor overzeese gemeenten

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!