Algemene Politieke Beschouwingen 2023

Zorg, onderwijs, koopkracht, energie, klimaat, het loopt allemaal vast omdat we met elkaar geen scherpe keuzes in het verleden hebben gemaakt, zei Liane den Haan bij de Algemene Beschouwingen. “En ik mis nog steeds een langjarige visie op wat voor een soort samenleving wij willen zijn.” Lees hier de inbreng van Liane bij de Algemene […]

‘Laat de ouderenzorg een topprioriteit zijn!’

Kamerlid Liane den Haan vroeg tijdens het debat over de toekomst van de ouderenzorg aan de huidige en toekomstige Kamerleden: “Geef de ouderenzorg ruimte, tijd en middelen om de transitie op een goede manier vorm te geven. Het gaat om de politieke wil de keuze te maken om ouderenzorg topprioriteit te laten zijn!” Lees of […]

Liane den Haan zet een punt achter haar werk in de Tweede Kamer

Liane den Haan stelt zich niet verkiesbaar voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. “Ik geloof in GOUD en in onze boodschap, maar de huidige politiek is helaas lelijk”, verwoordt zij de reden van haar beslissing. “Na een lange en moeilijke periode in mijn leven heb ik mijzelf beloofd dat ik niks meer tegen mijn zin in […]

Een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer

Hoe ziet een week in de Tweede Kamer er doorgaans uit? Waarom vergaderen er in de grote zaal soms maar zo weinig parlementariërs? Hoe gaat dat met petities? Hoe stemmen partijen op motievoorstellen? Kamerlid Liane den Haan geeft het antwoord op deze vragen. In de video hieronder vertelt Liane hoe de Tweede Kamer werkt. Ze […]

Gepensioneerden vormen onbenut arbeidspotentieel

De Participatiewet blijkt geen onverdeeld succes te zijn. Het doel om meer mensen die nu nog inactief zijn beschikbaar te krijgen voor de arbeidsmarkt wordt onvoldoende gehaald. De belangrijkste oorzaak is dat een heel groot deel van de mensen waarvoor de wet bedoeld is gewoon niet in staat blijkt aan het reguliere arbeidsproces deel te […]

Praten over de dood: moeilijk, maar wel belangrijk

“Voor mensen met dementie en hun naasten is het moeilijk om te praten over de dood, maar het is wel belangrijk om dat gesprek te voeren”, stelt Liane den Haan. Uit een onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat een mantelzorger die zich goed voorbereid voelt op toekomstige veranderingen minder zorgbelasting ervaart en de zorg voor […]

Ministerie van VWS ontbeert een gezonde cultuur

Dé kritieke succesfactor om zaken op orde te krijgen binnen het ministerie van VWS is het veranderen van de cultuur, benadrukt Liane den Haan. “Het belangrijkste, en ook het moeilijkst, is het veranderen van gedrag en gewoontes op dat ministerie.” Al jaren op rij is het op financieel terrein een puinhoop bij het Ministerie van […]

Voorjaarsnota teveel hapsnap: ‘Een beetje van alles is een heleboel niks’

Het kabinet heeft tot een koerswijziging met de overheidsfinanciën besloten. GOUD begrijpt dat: “De tijd dat we problemen te lijf gingen door er geld naar toe te smijten, is voorbij”, zei Liane den Haan. “Maar regelingen invoeren en weer terugdraaien en de kaasschaaf hanteren zijn niet de goede keus voor een aanpassing van de koers”, […]

Qua financiën hoort de overheid van onberispelijk gedrag te zijn

Tijdens het Verantwoordingsdebat over het jaar 2022 vroeg Liane den Haan aandacht van het Kabinet voor de groep die er financieel het meest op achteruit is gegaan – de gepensioneerden – en voor de demografische ontwikkelingen in ons land. Het Kamerlid van GOUD zei zich zorgen te maken over het financieel beheer van de overheid: […]

Politici moeten meer in de spiegel kijken

In zijn nieuwste publicatie ‘Burgerperspectieven’ rapporteert het SCP op basis van onderzoek dat Nederlanders de situatie in ons land opnieuw slechter inschatten dan voorheen. Veel inwoners zijn weliswaar redelijk tevreden over hun eigen situatie, maar hebben desondanks klachten en/of zorgen over bijvoorbeeld de economie. Verontrustend is vooral dat teveel mensen van mening zijn dat de […]