Moleculaire diagnostiek en kinderhartcentra

In haar allerlaatste commissiedebat in de Tweede Kamer vroeg Liane den Haan aandacht voor twee onderwerpen die zij in haar jaren als parlementslid met zeer grote regelmaat ter sprake bracht: de moleculaire diagnostiek en de concentratie van de kinderhartcentra. Tijdens het commissiedebat Ziekenhuiszorg met minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid zei Liane over de kinderhartcentra: “Begin […]

Zorgvuldigheid vereist bij nieuwe plannen eerstelijnszorg

“Een sterke en goed functionerende eerstelijnszorg ontlast de rest van de zorgketen”, gaf Liane den Haan het grote belang van huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en tandartsen aan. “De uitvoering en timing van nieuwe plannen voor de eerstelijnszorg behoeven zorgvuldigheid”, aldus het Kamerlid. De Tweede Kamer sprak over de eerstelijnszorg, de zorg waar je zonder verwijzing […]

Zorgen over doorstroom ouderen vanuit ziekenhuis naar thuis

GOUD maakt zich zorgen om ouderen die in de fase tussen ziekenhuis en thuis zitten. Na spoedeisende hulp is het vaak moeilijk vervolgzorg voor ouderen te regelen. Liane den Haan wijst op beloftevolle pilots met wijkklinieken voor kwetsbare ouderen. Doordat de ouderenzorg vastloopt, is dat ook merkbaar bij de acute zorg. Liane den Haan geeft […]

Preventieve zorg bespaart leed en – op lange termijn – geld

Allerlei behandelingen uit het basispakket van de zorgverzekering schrappen, zoals mondzorg, levert op korte termijn een besparing op, maar kost op de langere termijn juist méér geld. Zet in op preventieve zorg; dat bespaart leed én kosten, betoogt Liane den Haan. Goedkoop is duurkoop, ook in de gezondheidszorg. Mondzorg die niet meer in het basispakket […]

Steeds meer mensen mijden tandarts vanwege hoge kosten

Ruim anderhalf miljoen Nederlanders hebben niet genoeg geld om naar de tandarts te gaan. Daardoor lopen veel mensen rond met een slecht en pijnlijk gebit. “Dat is op zich al heel vervelend, maar het heeft óók nog eens een negatief effect op de algehele gezondheid van mensen”, zegt Kamerlid Liane den Haan. “Een slecht gebit […]

Besluit om minder kankermedicijnen voor te schrijven eenzijdig en absurd

De Nederlandse oncologen hebben besloten alleen nog maar medicijnen voor te schrijven die de kans op terugkeer van kanker met 40 procent verlagen. Nu is dat nog 30 procent. Een ingrijpend en onwenselijk besluit, vindt Liane den Haan: “Oncologen en andere medisch specialisten gaan over de toepassing van medicijnen en niet over de toelating”, stelt […]

Geef de eerstelijnszorg in Nederland alle steun en middelen

Een stevige eerstelijnszorg is geen kostenpost maar een investering, stelt Liane den Haan. Het Kamerlid van GOUD vindt dat huisartsen en de wijkverpleging alle steun en middelen moeten krijgen om mensen langer gezond te houden. Eerstelijnszorg – wijkverpleging, huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers – zijn de basis van de zorg in Nederland. “Zij zijn het fundament”, zei […]

Verpleeghuizen dreigen te bezwijken onder enorme prijsstijgingen

Verpleeghuizen hebben te maken met gigantische prijsstijgingen voor energie, voeding en transport. Hun extra gestegen kosten variëren van enkele tonnen tot zelfs miljoenen euro’s per jaar. Het kabinet compenseert de zorginstellingen onvoldoende, waardoor bezuinigingen en ontslagen dreigen. “Ontslagen in de zorg omdat de energiekosten niet meer zijn op te hoesten, dat is echt een horrorscenario”, […]

Hou het mentale welzijn van ouderen in het vizier

Kamerlid Liane den Haan vreest dat het kabinet het mentale welzijn van ouderen te weinig in het vizier heeft. “Eén op de vijf ouderen heeft last van depressieve klachten”, waarschuwde Liane. “Goed ouder worden betekent ook een goede mentale gezondheid”, zei Liane den Haan bij het debat over de GGZ. Het Kamerlid van GOUD constateerde […]

Zelfs zorgprofessionals dementie verdwalen in doolhof van regels

Een casemanager dementie moet mensen met dementie begeleiden. Maar op dit moment zijn er zoveel bepalingen en wetten dat zelfs deze zorgprofessionals verdwalen in het regeldoolhof en telkens weer tegen muren oplopen. Kamerlid Liane den Haan stelde er vragen over in de Tweede Kamer. “Om een 80-plusser met dementie aan een douchestoel te helpen, moest […]