Slechts papieren plannen voor personeelstekort verpleeghuizen

Er dreigt een groot tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen. Oplossingen voor dat personeelstekort staan alleen nog maar op papier. Best practices in andere verpleeghuizen implementeren en zorgen dat verpleegkundigen uitsluitend verpleegtechnische zorg hoeven te verrichten kunnen het personeelstekort terugdringen. Er staan allerlei goede plannen op papier die voor verlichting kunnen zorgen bij het […]

Bijna 600 dagen: wachttijd voor nieuwe medicijnen nog veel te lang

Patiënten moeten nog steeds heel lang wachten tot een nieuw medicijn beschikbaar komt: in Nederland bijna 600 dagen. Een vorig jaar aangenomen voorstel van Liane den Haan om de doorlooptijden van medicijnen te verkorten heeft nog weinig zoden aan de dijk gezet, stelde het Kamerlid vast. De wachttijd voor nieuwe, duurdere medicijnen is in Nederland […]

Druk op de zorg moet verminderen; vier aangenomen voorstellen

De zorg is een zorgenkindje; er moet echt wat gebeuren willen we ook in de toekomst passende en kwalitatief goede zorg blijven leveren. Vier voorstellen van Kamerlid Liane den Haan die kunnen bijdragen aan het verminderen van de druk op de zorg zijn door de Tweede Kamer aangenomen! Er dreigt een gigantisch tekort aan medewerkers […]

Zorgen om personeelstekorten bij ambulancediensten

Meer voorlichting over een juist gebruik van noodnummer 112 en valpreventie voor ouderen – wat minder ritjes met de ambulance tot gevolg heeft – kunnen bijdragen om de personeelskrapte bij de ambulancediensten het hoofd te bieden. Het personeelstekort in de zorg loopt op en neemt verontrustende vormen aan. Juist in een tijd dat de vergrijzing […]

Verduurzaam de zorg door werk te maken van preventie

De zorgsector verduurzamen kan het best door heel stevig in te zetten op het voorkómen van ziektes, vindt Liane den Haan. Het inzetten op leefstijlpreventie is tot nu toe te halfbakken, oordeelt het Kamerlid: “We moeten echte stappen zetten, en stoppen met halfslachtige maatregelen!” Het is paradoxaal: de zorg in Nederland is verantwoordelijke voor 7 […]

Sluiting kinderhartcentra: neem geen onomkeerbare besluiten

“Neem geen onomkeerbare besluiten terwijl we nog niet zover zijn”, zei Liane den Haan in het debat over de sluiting van twee kinderhartcentra. De NZa heeft bedenkingen geuit over het nú nemen van een besluit over het concentreren van kinderhartzorg. En door Utrecht te sluiten wordt de keten met kinderoncologie verbroken, wat niet in het […]

Nieuwe vaccinaties moeten veel sneller beschikbaar zijn

In Nederland duurt het veel te lang voordat een nieuw vaccin beschikbaar komt. In onze buurlanden kunnen patiënten veel eerder over nieuwe vaccins beschikken. “Er valt nog een wereld te winnen als het gaat om het sneller beschikbaar maken van nieuwe vaccinaties”, aldus Kamerlid Liane den Haan. Het duurt gemiddeld negen (!) jaar voordat een […]

Werkbezoek over beloftevolle CAR T-technologie tegen bloedkanker

Kamerlid Liane den Haan bracht een werkbezoek aan de state-of-the-art celtherapie productiefaciliteit van Kite Pharma in Hoofddorp. Daar wordt gewerkt met de zogenaamde CAR T-technologie, waarbij het eigen afweersysteem van het lichaam wordt ingezet tegen kanker. Kite Pharma is een van oorsprong Amerikaans biotechbedrijf dat ook in Nederland snel groeit. Het bedrijf werkt nauw samen […]

Wachttijd dure medicijnen loopt op tot bijna 600 dagen

De wachttijd voor nieuwe, duurdere medicijnen is in Nederland opgelopen tot bijna zeshonderd dagen. Dat is liefst een half jaar langer dan enkele jaren geleden. Liane den Haan stelde er Kamervragen over aan minister Kuipers van VWS. Als het tegenzit moet een patiënt ruim anderhalf jaar wachten voordat hij of zij een nieuw duur medicijn […]

Inzet op leefstijlpreventie te traag en weinig ambitieus

Het beleid op het terrein van leefstijlpreventie is te traag en te soft. Nederland bungelt bij dit thema onderaan op de Europese lijst. “We kunnen van andere landen leren en hun best practices overnemen”, adviseert Liane den Haan. Uit het hele Nederlandse maatschappelijke veld komt dezelfde waarschuwing: het beleid op het gebied van preventie gaat […]