Werkloze ouderen komen nog altijd moeilijk aan een baan

Jonge werklozen vinden redelijk snel een nieuwe baan. Voor ouderen zonder werk ligt dat anders: voor hen is het vinden van een nieuwe werkkring nog altijd uiterst lastig. Voor 65-plussers die moeten of nog willen werken, is een nieuwe job vinden haast uitgesloten, blijkt uit cijfers van het CBS. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt […]

Nederlandse Surinamers hebben recht op volledige AOW

Er wordt al veel te lang gesproken over het dichten van het AOW-hiaat van Surinaamse Nederlanders. Liane den Haan doet een beroep op minister Schouten deze ouderen hun volledige AOW toe te kennen. “Draai niet verder om de hete brei heen en neem nu een echt grootmoedig besluit!”, aldus het Kamerlid van GOUD. Kamerlid Liane […]

Kamervragen over drempels bij doorwerken na pensioen

Maak vrijwillig doorwerken na de pensioenleeftijd voor iedereen lonend, stelt Liane den Haan. Het Tweede Kamerlid vindt het belangrijk dat gepensioneerden die dat willen moeten kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, en dat de drempels om dat te doen zo laag mogelijk zijn. Mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en graag willen doorwerken wordt het […]

Imago en vooroordelen hinderen oudere werkzoekenden

Leeftijdsdiscriminatie komt nog steeds veel voor op de arbeidsmarkt. Om dat te veranderen is een mentaliteitsverandering bij werkgevers nodig. Bovendien moet het volwassenenonderwijs sterk verbeterd worden en moeten ook gepensioneerden daarvan gebruik kunnen maken. Hoewel het aantal werkzoekenden momenteel historisch laag is, is het voor ouderen nog steeds moeilijker om (weer) aan het werk te […]

Waarom Liane den Haan tegen de Wet Toekomst Pensioenen stemde

Liane den Haan stemde in de Tweede Kamer tegen de Wet Toekomst Pensioenen. “Tegen déze Wet Toekomst Pensioenen”, nuanceert zij. “want ik had het graag anders gezien.” Voor Liane den Haan van de politieke partij GOUD is de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen een worsteling geweest. “In 2019 was ik nog zeer positief gestemd over de […]

GOUD wil investeren in mensen (van alle leeftijden)

Nederland moet het op de wereldmarkt vooral hebben van kennis en inventiviteit. Scholing en ontwikkeling zijn daarbij van enorm belang. Daarvoor werd het STAP-budget in het leven geroepen. De Tweede Kamer liet zich over deze veelbesproken overheidsmaatregel informeren. “Het adagio moet zijn: investeren in mensen (van alle leeftijden), maar wel met een onderliggende, gedragen visie”, […]

Maatwerk nodig om mensen uit financiële nood te helpen

De meeste mensen met financiële problemen raken buiten hun schuld in zo’n situatie. Ze willen heel graag tot oplossingen komen, maar door de wirwar aan regelingen en organisaties lukt dat moeilijk of helemaal niet. Er is maatwerk nodig om deze mensen te helpen, bleek uit een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Kamerlid Liane den Haan […]

Veel animo voor doorwerken na pensioen; maak het bespreekbaar!

Er is opmerkelijk veel animo voor in deeltijd blijven doorwerken na het pensioen; één op de vier ouderen voelt daar wel wat voor. Meer werkende ouderen zou heel veel lucht geven op de gespannen arbeidsmarkt. Kamerleden Liane den Haan en Bart Smals (VVD) vinden dat het doorwerken makkelijker én beter bespreekbaar moet worden gemaakt. Ongeveer […]

Meer inspraak voor deelnemers aan pensioenfondsen? Graag!

D66 wil meer inspraak bij pensioenfondsen over hoe zij het geld van de deelnemers beleggen, en diende daarvoor een initiatiefwetsvoorstel in. “Maar bij de Wet Toekomst Pensioenen stemde D66 juist tégen alle voorstellen om deelnemers meer invloed te kunnen geven”, zei Liane den Haan. “Als D66 nu gelooft dat inspraak zo belangrijk is voor de […]

Arbeidsdiscriminatie is onacceptabel en verwerpelijk

Het is van belang alles op alles te zetten om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen. De nieuwe Seniorenkansenvisie en de Wet gelijke kansen werving en selectie zijn een stap in de goede richting. “Discriminatie op welke grond dan ook is ontoelaatbaar, onacceptabel en verwerpelijk”, zei Liane den Haan in de Tweede Kamer. Arbeidsmarktdiscriminatie is […]