Arbeidsdiscriminatie is onacceptabel en verwerpelijk

Het is van belang alles op alles te zetten om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen. De nieuwe Seniorenkansenvisie en de Wet gelijke kansen werving en selectie zijn een stap in de goede richting. “Discriminatie op welke grond dan ook is ontoelaatbaar, onacceptabel en verwerpelijk”, zei Liane den Haan in de Tweede Kamer. Arbeidsmarktdiscriminatie is […]

Telefoonlijnen bij SVB ‘roodgloeiend’ over tegenvallende AOW-uitkering

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) werd platgebeld door ouderen die teleurgesteld zijn in hun nieuwe AOW-bedrag. Wie gerekend had op tien procent meer AOW komt bedrogen uit. Minister Schouten meent dat er sprake is van ‘een groot pakket aan maatregelen waar ook gepensioneerden baat bij hebben’. De telefoon stond volgens de Telegraaf de afgelopen week roodgloeiend […]

Waarom Liane den Haan tegen de Wet Toekomst Pensioenen stemde

Tweede Kamerlid Liane de Haan stemde tegen de Wet Toekomst Pensioenen. “Tegen déze Wet Toekomst Pensioenen”, nuanceert zij. “want ik had het graag anders gezien.” Voor Liane den Haan van de politieke partij GOUD is de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen een worsteling geweest. “In 2019 was ik nog zeer positief gestemd over de uitgangspunten van […]

Gepensioneerden dreigen de hond in de pot te vinden

Gepensioneerden zijn al jaren kind van de koopkrachtrekening. De kans dat zij daarbovenop de dupe worden van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen is groot. “Laten we oppassen dat zij niet weer denken: Den Haag kan de pot op!”, zei Liane den Haan in de Tweede Kamer. “Het lijkt erop dat velen de hond in de […]

Automatisch leeftijdsontslag bij pensionering moet van de baan

“Het is een recht om te kunnen werken, óók na je pensioenleeftijd”, vindt Liane den Haan. “Als je niet wilt, dan hoeft het natuurlijk niet. Maar wil je wél, dan moet dat eenvoudiger worden. Een eerste stap is het automatisch leeftijdsontslag afschaffen.” Steeds meer ouderen willen graag doorwerken na hun pensionering. Vaak niet meer een […]

Nu komt de aap uit de pensioenmouw

Het heeft lang geduurd, maar in de eerste termijn van het pensioendebat kwam de aap uit de mouw. In een tussenzin zei de minister dat het pensioen ‘te duur’ is en verder te duur dreigt te worden. Bij de diverse overleggen over de Wet Toekomst Pensioenen kwamen steeds drie doelstellingen naar voren. Ten eerste een […]

Onduidelijkheid samenwonen binnen AOW eindelijk opgepakt

Een simpele vraag met een complex antwoord: ‘Wat is samenwonen volgens de richtlijnen die de Sociale Verzekeringsbank moet hanteren?’ Dat er geen duidelijk antwoord komt is al jaren een doorn in het oog van Liane den Haan. Het Kamerlid diende een motie in om deze vraag beantwoord te krijgen. Afgelopen dinsdag nam de Tweede Kamer […]

Seniorenkansenvisie moet werkzoekende ouderen helpen

Net als Kamerlid Liane den Haan gelooft ook minister Karien van Gennip in de kracht van senioren en hun toegevoegde waarde voor onze samenleving. De nieuwe Seniorenkansenvisie moet ouderen die werk zoeken ook echt aan werk helpen. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken is gemotiveerd om ouderen op de arbeidsmarkt meer aandacht te geven. Zij […]

Surinaamse ouderen verdienen een volledige AOW

“Surinaamse ouderen zijn ónze ouderen. Wij horen voor hen te zorgen”, zei Liane den Haan bij het Kamerdebat over de tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw. “Surinaamse ouderen verdienen een volledige AOW.” Liane den Haan is al zo’n twaalf jaar bezig om te trachten ervoor te zorgen dat ouderen van Surinaamse afkomst met […]

Blinde vlek van kabinet zet ouderen klem

In sommige cao’s is tot wel 10 procent loonsverhoging afgesproken, na oproepen van het kabinet. Mensen met alleen AOW hebben die luxe niet. Het kabinet heeft een blinde vlek voor die groep, stelt Liane den Haan in een opiniestuk in het AD. Voor dit jaar doen verschillende inflatiecijfers de ronde. Of men nu gedwongen is […]