De mensen achter GOUD

GOUD Nederland is een politieke partij die opkomt voor goed ouder worden in Nederland. Voor iedereen. GOUD Nederland werkt aan de randvoorwaarden om in ons land goed oud te kunnen worden door actief mee te denken en samen te werken. Politiek voor de b├╝hne, daar houden de mensen achter GOUD niet van. Net zomin als […]

Over GOUD

Van deelbelangen naar gedeelde belangen We worden ouder en we leven langer gezond. En dat is mooi! Maar Nederland is nog niet klaar voor de ouder wordende samenleving. In 2005 presenteerde een Tweede Kamercommissie een rapport over goed ouderenbeleid. Bijna alle genoemde punten zijn vandaag de dag nog actueel en niet of onvoldoende opgepakt. Het […]

Doe mee!

GOUD Nederland is een politieke partij die opkomt voor goed ouder worden in Nederland. Voor iedereen. Binnen GOUD werken wij samen aan een solidaire samenleving. Waarin huidige en toekomstige generaties voor elkaar zorgen en solidair zijn met elkaar. Waarin iedereen gelijkwaardig is en tot op hoge leeftijd mee kan blijven doen. U kunt op diverse […]