Politieke partij GOUD heeft een nieuw bestuur

Sinds 10 mei 2023 heeft GOUD Nederland een nieuw bestuur. Voorzitter van de partij is Willem Bakx uit Hillegom. Willem wordt terzijde gestaan door Geert Tomlow uit Den Haag als secretaris en Raymond Brood uit Heemstede als penningmeester. Algemene bestuurslid van de partij is Mitchell van Roon uit Pijnacker-Nootdorp. V.l.n.r. op de foto: Raymond Brood, […]

De statuten van GOUD

In de statuten van de politieke partij GOUD staat onder meer wat het doel en de middelen zijn en hoe het partijbestuur is samengesteld. In de statuten is het financiële beleid vastgelegd, wordt uitgelegd wat de ‘rechten’ van de leden zijn en worden de regels omschreven van de algemene vergadering. Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: […]

De mensen achter GOUD

GOUD Nederland is een politieke partij die opkomt voor goed ouder worden in Nederland. Voor iedereen. GOUD Nederland werkt aan de randvoorwaarden om in ons land goed oud te kunnen worden door actief mee te denken en samen te werken. Politiek voor de bühne, daar houden de mensen achter GOUD niet van. Net zomin als […]