Honderdduizend ouderen worden jaarlijks financieel misbruikt

Financiële mishandeling van ouderen komt jaarlijks zeker 100.000 keer voor. Waarschijnlijk zelfs (veel) meer, want ouderen zijn vaak beschaamd hun financiële uitbuiting aan te kaarten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van financiële uitbuiting van ouderen, maar veel gemeenten geven niet thuis als lokale allianties bij hen aankloppen. Donderdag is de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. […]

Pestgedrag en intimidatie bij politie onaanvaardbaar hoog

“De gesloten cultuur in de politieorganisatie moet worden opengebroken om verandering te kunnen bewerkstelligen”, zei Liane den Haan in de Tweede Kamer. Want je kunt als politieagent geen veiligheid en zekerheid aan burgers bieden als je jezelf niet veilig voelt in je eigen organisatie. Zes procent van de medewerkers in de politieorganisatie ervaart discriminatie en […]

Maak verkeer ‘senior proof’ door meer in te spelen op ouderen

Liane den Haan besteedde in de Tweede Kamer aandacht aan verkeersveiligheid en de toegankelijkheid van het verkeer, en dan met name gericht op ouderen. Ze wees op de ‘opleggingskosten’ van 433 euro die oudere automobilisten vaker moeten betalen dan jongere autorijders, pleitte voor ‘senior proof wegontwerp’ in elke gemeente en waarschuwde voor de verwarrende remfunctie […]

Gemeenten moeten meer oog hebben voor veiligheid ouderen

Ouderen zijn een kwetsbare groep als het gaat om criminaliteit: in en om hun huis, op straat en online. Als we willen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, dan is het belangrijk om meer aandacht te hebben voor veiligheid. En daar schort het bij veel gemeenten aan. Daarom pleit Liane den Haan voor landelijke […]

Zet jongeren in om ouderen te helpen bij digitalisering

Er zijn in ons land meer dan twee miljoen mensen die niet digitaal vaardig zijn. Een grote groep, waaronder veel ouderen en laaggeletterden, die grote moeite heeft met de alsmaar toenemende digitalisering van onze samenleving. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen, stelt Kamerlid Liane den Haan voor om jongeren in te […]