Maak verkeer ‘senior proof’ door meer in te spelen op ouderen

Liane den Haan besteedde in de Tweede Kamer aandacht aan verkeersveiligheid en de toegankelijkheid van het verkeer, en dan met name gericht op ouderen. Ze wees op de ‘opleggingskosten’ van 433 euro die oudere automobilisten vaker moeten betalen dan jongere autorijders, pleitte voor ‘senior proof wegontwerp’ in elke gemeente en waarschuwde voor de verwarrende remfunctie […]

Gemeenten moeten meer oog hebben voor veiligheid ouderen

Ouderen zijn een kwetsbare groep als het gaat om criminaliteit: in en om hun huis, op straat en online. Als we willen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, dan is het belangrijk om meer aandacht te hebben voor veiligheid. En daar schort het bij veel gemeenten aan. Daarom pleit Liane den Haan voor landelijke […]

Zet jongeren in om ouderen te helpen bij digitalisering

Er zijn in ons land meer dan twee miljoen mensen die niet digitaal vaardig zijn. Een grote groep, waaronder veel ouderen en laaggeletterden, die grote moeite heeft met de alsmaar toenemende digitalisering van onze samenleving. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen, stelt Kamerlid Liane den Haan voor om jongeren in te […]