‘Bouwen voor oud is dé oplossing voor De Jonge’

Prefab bouwen en het splitsen van (te) grote woningen zijn slimme oplossingen om het woningtekort mee te helpen verkleinen. Liane herhaalde wederom: “Bouwen voor oud is dé oplossing voor jong”, en ze maakte daarop een variatie voor de geplaagde minister van Volkshuisvesting: “Bouwen voor oud is ook dé oplossing voor De Jonge!” De ambitieuze woningbouwplannen […]

Sámen de schouders zetten onder immense woningbouwambities

De uitdagingen in de woningbouw zijn gigantisch. Minister Hugo de Jonge staat voor een immense klus. Die kan alleen geklaard worden als we gezamenlijk de schouders eronder zetten, betoogt Liane den Haan. “Coalitie én oppositie, we moeten sámen kijken hoe we dit enorme probleem kunnen oplossen!” We willen dat onze kinderen fijn kunnen wonen als […]

Voorstellen om meer woonvormen voor ouderen te creëren

De regering moet landelijk monitoren dat woningbouwcoöperaties gezamenlijk zoveel mogelijk dementievriendelijke woningen realiseren, vindt Liane den Haan. Het Kamerlid vroeg ook om te onderzoeken hoe het bouwen van nieuwe woonhofjes voor ouderen kan worden gestimuleerd en versneld. Liane den Haan heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting al meermaals op het hart gedrukt dat hij […]

Hoogste prioriteit: passende woonvormen voor ouderen

Minister De Jonge van Volkshuisvesting moet alles op alles zetten om zo snel mogelijk zoveel mogelijk passende woonvormen voor ouderen te realiseren. “Daar moet hij de hoogste prioriteit aan geven”, vindt Kamerlid Liane den Haan. Nu pas gaat het kabinet nadenken over het oplossen van de woningnood. Nu pas; veel te laat, hield Liane den […]

Meer woningen voor ouderen haalt woningmarkt van slot

GOUD Nederland kijkt met spanning uit naar het plan ‘Wonen en zorg voor ouderen’ van minister De Jonge dat volgende week (eindelijk!) wordt gepresenteerd. Meer passende woningen voor ouderen kunnen immers de woningmarkt van slot halen. “Minister De Jonge moet nu echt vaart maken met de bouwopgave voor ouderen”, benadrukt Kamerlid Liane den Haan. Want […]

Versnel de bouw van ouderenhuisvesting

Waarom versnelt minister De Jonge de bouw van ouderenhuisvesting en geclusterde woonzorgprojecten niet? Dat lost veel problemen op de woningmarkt op, want als ouderen doorstromen naar goede, passende woningen komt de doorstroom voor jongeren en gezinnen op gang. Er is landelijke regie nodig om de problemen op de woningmarkt op te lossen. Alleen als er […]

Complex ‘Inclusief wonen’ verleidt ouderen tot verhuizen

In Arnhem wonen ouderen en mensen met een licht-verstandelijke beperking samen in het nieuwe complex ‘Inclusief wonen’ met 71 levensloopbestendige appartementen. In het complex staan ontmoeting en gemeenschap centraal, maar zijn ook inclusiviteit, participatie, gezelligheid en veiligheid belangrijke uitgangspunten. Liane den Haan ging in Arnhem op werkbezoek. Liane den Haan en haar beleidsmedewerker Aleydis Kenney […]

Pleidooi voor integrale visie op wonen; de woonleefvisie

Liane den Haan van GOUD Nederland pleit voor een integrale woonleefvisie. In die visie worden álle aspecten betrokken die zorgen voor een aantrekkelijk woonklimaat in een gemeente. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wil wonen, zorg, welzijn en werk combineren tot een woonzorgvisie. Liane den Haan vindt dat een goede eerste stap, maar ze pleitte […]

Meer bouwen voor senioren, meer levensloopbestendige woningen

Het kabinet heeft beloofd ‘belemmeringen op de woningbouw weg te nemen’. Om dat te bereiken stelt Liane den Haan voor veel meer te bouwen voor senioren, meer levensloopbestendige woningen te realiseren en gemeenten een woonleefvisie op te laten stellen. ‘Belemmeringen voor woningbouw worden weggenomen.’ Zo simpel en met slechts dit ene zinnetje staat het in […]

Jong en oud woont samen: Het Ouden Huis verbindt generaties

In Het Ouden Huis worden generaties met elkaar verbonden: tussen de ouderen wonen studenten. Die helpen bij sociale activiteiten en verrichten hand- en spandiensten. Zo ontstaat een warme, gastvrije sfeer waarin ouderen – met en zonder hulpvraag – goed kunnen leven. Liane den Haan nam tijdens een werkbezoek een kijkje in het nieuwe complex in […]