Meer seniorenwoningen oplossing voor krappe woningmarkt

Als ouderen kunnen verhuizen naar een voor hen geschikte en betaalbare woning, komen er honderdduizenden huizen vrij. Dat is dé oplossing voor de problemen op de woningmarkt, vindt Liane den Haan. Alleen als de Rijksoverheid de regie neemt, kan woningbouw in ons land echt versneld worden. Dat moet je niet overlaten aan gemeenten, vindt Liane […]

Bouwen voor ouderen geeft jongeren ruimte

Eén van de belangrijkste oplossingen om de woningmarkt van het slot te halen is het bouwen van woningen voor ouderen. Want als zij kunnen verhuizen naar een woning die bij ze past en waar ze goed oud kunnen worden, dan komen er honderdduizenden woningen vrij. Woningen voor starters en jonge gezinnen. Dus gemeenten, ga bouwen […]

Wonen in een hofje heeft grote voordelen

Wonen in een hofje is gezellig en het bespaart zorgkosten. “Het is een geweldige manier van wonen”, stelt Liane den Haan vast bij een werkbezoek aan het hofje In den Groenen Tuin, pal in het centrum van Haarlem. “Zulke initiatieven en andere nieuwe woonvormen zouden er veel meer moeten komen!” Het zijn de tiny houses […]

Eindelijk schot in de zaak voor geclusterde woonvormen

GOUD Nederland wil ervoor zorgen dat er meer geclusterde woonvormen komen voor ouderen. Om dat te bewerkstellingen, stelde Liane den Haan voor dat de obstakels en financiële drempels waar initiatiefnemers, zoals Knarrenhofjes en Thuishuizen, tegenaan lopen worden weggenomen. Met succes, want de hele Tweede Kamer stemde in, waardoor er eindelijk schot in de zaak komt. […]

Meer bouwen in groene gebieden buiten de steden

Om de woningnood in Nederland op te lossen stelde GOUD Nederland voor 1 procent van de landbouwgrond voor woningbouw te gebruiken. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderschrijft de noodzaak van bouwen in groene gebieden buiten steden nu in een nieuw rapport. “Ruim vijftien jaar geleden was al duidelijk dat we in Nederland tegen […]