Algemeen

Coalitieakkoord: Ouderen financieel nog steeds op achterstand

Onder de kabinetten Rutte II en III zijn gepensioneerden er al flink op achteruit gegaan. En het lijkt erop dat ouderen er in het nieuwe coalitieakkoord financieel weer niet op vooruit gaan. Dat is onacceptabel, vindt Liane den Haan.

Vandaag overhandigden de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. “In het akkoord is er wat meer aandacht voor ouderen dan vier jaar geleden,” aldus Liane den Haan, “maar de punten die worden genoemd zijn losse flodders. Een visie op ouderenbeleid ontbreekt en zonder visie valt nog te bezien of de genoemde punten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.”

Structureel ouderenbeleid

“De groep senioren groeit explosief in ons land. Daarom moet er echt een plan komen hoe we om gaan met de vergrijzing. En dat ontbreekt in dit coalitieakkoord: er is geen structureel ouderenbeleid, laat staan een generatiebeleid”, zegt Liane. Bij de gesprekken met de informateurs hamerde zij juist op een prominente plaats in het regeerakkoord voor een generatiebeleid. “In de eerdere eindverslagen van de informateurs kwamen ouderen totaal niet voor. In het eindverslag van Remkes en Koolmees komt het woord ‘ouderen’ elf keer voor. Maar deze losse activiteiten voor senioren vormen nog geen visie.”

Inkomenskloof

Het ziet ernaar uit dat ouderen in het coalitieakkoord er financieel niet op vooruit gaan, net zoals in de kabinetten Rutte II en III. “De afgelopen vijftien jaar zijn ouderen er 20 procent in koopkracht op achteruit gegaan als je het vergelijkt met werkenden. Die inkomenskloof zou wat mij betreft moeten worden gedicht. Maar daar zie ik in dit coalitieakkoord geen plannen voor. Sterker nog: het minimumloon wordt losgekoppeld van de AOW! Het minimumloon gaat stapsgewijs 7,5 procent omhoog, de AOW niet. Daar staat dan wel een verhoging van de ouderenkorting tegenover, maar dat is een doekje voor het bloeden. Als de AOW wordt losgekoppeld van het minimumloon zet dat een trend voor de toekomst. Daar kom je nooit meer vanaf; daar maak ik me grote zorgen om.”

Verhuurderheffing

Wat wel een heel goed punt is, is de inzet op ouderenhuisvesting en de afschaffing van verhuurderheffing. Liane hoopt dat het budget dat daardoor vrijkomt voor een groot deel wordt ingezet om kleinschalige woonzorgvormen voor ouderen te bouwen. “Als ouderen kunnen verhuizen naar een passende woning, dan komen er honderdduizenden huizen vrij. Allemaal woningen voor gezinnen en starters. Bouwen voor oud is dé oplossing voor jong!”

Geen nieuw elan

Liane den Haan heeft tijdens de formatie aangegeven dat zijn voorstander is van een extraparlementair kabinet en een nieuwe bestuurscultuur. Dat nieuwe elan wil dit kabinet wel, maar het zit helaas niet in de voorstellen van de coalitie. “Ook al zijn het maar vijftig pagina’s, er liggen toch vastomlijnde plannen. Het voelt als oude wijn in nieuwe zakken”, zegt Liane. “Er zou een meer open bestuurscultuur komen met meer ruimte voor dualisme. Daar zie ik nog weinig van terug. Dit coalitieakkoord is niet bepaald een akkoord op hoofdlijnen. Hopelijk is niet alles dichtgetimmerd en kan er gehoor gegeven worden aan de stemmen van alle kiezers in ons land.”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!