Wonen

‘Bouwen voor oud is dé oplossing voor De Jonge’

Prefab bouwen en het splitsen van (te) grote woningen zijn slimme oplossingen om het woningtekort mee te helpen verkleinen. Liane herhaalde wederom: “Bouwen voor oud is dé oplossing voor jong”, en ze maakte daarop een variatie voor de geplaagde minister van Volkshuisvesting: “Bouwen voor oud is ook dé oplossing voor De Jonge!”

De ambitieuze woningbouwplannen van minister De Jonge dreigen spaak te lopen. Terwijl er een enorme vraag naar woonruimte is, wijst alles erop dat de nieuwbouw van woningen sterk terug gaat vallen. Kamerlid Liane den Haan deed de geplaagde minister enkele voorstellen aan de hand. “De minister moet kijken naar slimme oplossingen om meer woningen te bouwen”, vindt Liane. Eén van die oplossingen is de inzet van prefab-woningen. “Door die woningen nadrukkelijk in te zetten voor ouderen, komt eindelijk de gewenste doorstroom op de woningmarkt op gang”, zei Liane tegen de bewindsman.

Woningsplitsen

Ook woningsplitsen kan een slimme oplossing zijn. “Maar dan moet het kabinet dat aantrekkelijker en gemakkelijker maken”, stelt Liane. Wachten met het stimuleren van woningsplitsen tot alle belemmeringen op een rijtje staan, zoals minister De Jonge wil, hoeft wat betreft het Kamerlid van GOUD niet. “Het is toch allang duidelijk wat die belemmeringen zijn: als ik google op ‘voordelen en nadelen van woningsplitsen’ dan vind ik vele sites.”

Onderbouwing

Liane zei af en toe het idee te krijgen dat er onnodig vertragend gewerkt wordt. “Weer een onderzoek, weer een inventarisatie, zo schiet het niet op”, zei ze en ze vroeg een reactie daarop van de minister. Daarnaast vroeg Liane hoe het staat met de onderbouwing van het aantal ouderenwoningen dat gebouwd gaat worden. Een motie daarover van Liane is door de Tweede Kamer aangenomen.

Bouwen voor oud

Tot slot vroeg het Kamerlid naar de woonzorgvisies van gemeenten. “Schiet het al een beetje op?”, vroeg Liane aan Hugo de Jonge. “Ik weet dat die binnenkort verplicht worden, maar daar kunnen we natuurlijk niet op wachten. We wachten al te lang!” Liane eindigde met een variatie op haar vaste motto ‘Bouwen voor oud is dé oplossing voor jong’. Dat werd in dit debat: “Bouwen voor oud is dé oplossing voor De Jonge!”

 


 

Lees hieronder de volledige inbreng van Kamerlid Liane den Haan van GOUD Nederland bij het commissiedebat Staat van de volkshuisvesting met minister Hugo de Jonge.

“We hebben het vandaag over de voortgang van de woonprogramma’s die de minister heeft gelanceerd. Met de huidige omstandigheden is het moeilijk om genoeg woningen te bouwen. Maar daarom is het des de belangrijker dat de minister ook kijkt naar slimme oplossingen.

Een van die oplossingen is de inzet van prefab-woningen. In het vorige debat over wonen vroeg ik naar het versneld bouwen van ouderenhuisvesting door middel van prefab-woningen. In een reactie zei de minister dat het niet voor één doelgroep is, en dat is ook zo. Maar door die woningen nadrukkelijk in te zetten voor ouderen, komt juist de gewenste doorstroom op de woningmarkt op gang. De minister gaf aan dat hij er graag mee aan de slag gaat. Kan de minister dat concretiseren?

Het is daarbij wel van belang dat die woningen ook dementievriendelijk zijn. Hoe wordt daar rekening mee gehouden?

Een andere mogelijkheid die de minister heeft is om woningsplitsen aantrekkelijker en gemakkelijker te maken. In één van zijn laatste brieven lees ik dat hij daarmee aan de slag is en dat hij ouderen hierbij nadrukkelijk betrekt.

Het is daarbij wel belangrijk dat het huis verder levensloopbestendig gemaakt kan worden, zodat ouderen daar langdurig kunnen blijven wonen. Is daar ook genoeg oog voor?, vraag ik de minister. En is daar overleg over met de minister van Langdurige Zorg?

Ik lees in de brief dat er een experiment wordt opgezet voor woningsplitsen om te kijken of het wel werkt en wat de belemmeringen zijn. Naast het oerwoud van experimenten, pilots en proeftuinen die worden opgetuigd staat een groot kerkhof: het kerkhof van veel, ook succesvolle, pilots die gesneuveld zijn omdat na afloop niet geïnvesteerd wordt in de implementatie.

Hoe zorgt de minister ervoor dat de bevindingen en lessen uit dit experiment breder kunnen worden toegepast om ouderen die hun woning willen splitsen beter te ondersteunen? Denkt de minister daar nu al over na?

De minister geeft aan dat hij eerst de belemmeringen op een rijtje wil zetten, samen met betrokken partijen. Maar is het niet al duidelijk wat die belemmeringen zijn?

Als ik google op voordelen en nadelen van woningsplitsen dan vind ik vele sites. Kan iemand die er verstand van heeft die nou niet even op een rijtje zetten? Of denk ik nou te gemakkelijk? Ik krijg soms het idee dat er onnodig vertragend gewerkt wordt. Weer een onderzoek, weer een inventarisatie. Zo schiet het niet op. Graag een reactie van de minister.

Ten slotte nog twee vragen. In een vorig debat heeft GOUD in een motie verzocht om een onderbouwing van het aantal ouderenwoningen dat gebouwd gaat worden. Ik heb die onderbouwing nog steeds niet voorbij zien komen. Wanneer kan ik die cijfers verwachten?

Want ik maak mij toch zorgen over of er genoeg ouderenhuisvesting gebouwd gaat worden. In de brief van afgelopen maandag lees ik dat het aantal te bouwen ouderenwoningen dit jaar geconcretiseerd wordt. Maar is dat dan op basis van de juiste aantallen? Wordt er genoeg rekening gehouden met de lange termijn? En hoe is de verdeling tot stand gekomen? Ik lees ook dat de gemeenten meer voorbereiding nodig hebben voor het concretiseren van het aantal ouderenwoningen. Dat vind ik echt bizar.

Ik probeer al 18 jaar ook gemeenten te wijzen op het feit dat er meer ouderenhuisvesting nodig is. Er is zelfs een onderzoek waar gemeenten op wijkniveau kunnen zien hoe het met de vergrijzing staat en welke behoefte er is aan ouderenhuisvesting. Gemeenten moeten nu gewoon aan de slag.

En ik vraag het bijna elk debat. De regionale woondeals zijn er, maar hoe staat het met de woonzorgvisies van gemeenten? Schiet het al een beetje op? Ik weet dat die binnenkort verplicht worden, maar daar kunnen we natuurlijk niet op wachten. We wachten al te lang.

Voorzitter, u heeft het GOUD al vaker horen zeggen: bouwen voor oud is dé oplossing voor jong. Ik zeg nu: bouwen voor oud is ook dé oplossing voor De Jonge!”

Foto minister De Jonge: Martijn Beekman

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!