Inkomen

Voorstel compensatie ouderen voor exploderende energiekosten verworpen

Om te zorgen dat ouderen – zeker die met een smalle portemonnee – financieel overeind kunnen blijven, zouden de pensioenen een jaar eerder dan gepland geïndexeerd moeten worden. Fractie den Haan verzoekt de regering ook om te kijken of gepensioneerden een hogere compensatie voor hun sterk gestegen energierekening kunnen ontvangen dan de al beloofde 430 euro.

De energiekosten gaan gigantisch stijgen. Die grote onvoorziene kostenpost zet veel mensen voor het blok, en daarom wijdde de Tweede Kamer er een extra vergadering aan.

Fractie den Haan staat achter de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de energielasten via de belastingen enigszins te verlichten. Liane den Haan brak wel een extra lans voor de gepensioneerden in ons land. “De koopkracht van vele gepensioneerden is nóg zorgelijker dan die van andere bevolkingsgroepen”, zei zij tegen minister Hoekstra van Financiën. “Gepensioneerden gaan er namelijk financieel al jaren niet op vooruit en zelfs op achteruit. Ze zien hun koopkracht steeds verder verdampen. We krijgen daarover veel mailtjes: gepensioneerden maken zich grote zorgen over het verontrustende nieuws van de exploderende energiekosten.”

Ouderen staan machteloos

In de meeste gevallen zijn pensioenen al meer dan tien jaar niet geïndexeerd. En ouderen staan daartegen machteloos, hield Liane de minister voor. “Gepensioneerden kunnen zelf niets doen om hun inkomen te verhogen. En nu dreigt er voor komend jaar, door die hoge energiekosten, ineens ook een extra financiële aderlating.”

Pensioenen indexeren

“Als we willen dat ouderen – zeker die met een smalle portemonnee – financieel overeind blijven, dan hébben we de kans om daar iets aan te doen nu ook. Namelijk door pensioenen een jaar eerder dan gepland te indexeren”, aldus Liane. Indexatie van de pensioenen is op dit moment goed mogelijk omdat uit de cijfers blijkt dat het veel pensioenfondsen weer meer voor de wind gaat. Hun dekkingsgraad is – voor het eerst in lange tijd – gestegenen er zitten voldoende geld in de pensioenkas.

Een jaar eerder indexeren

“De mogelijkheden en de middelen om pensioenen te indexeren zijn dus aanwezig”, constateert Liane. “Ook de demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken zei in het Vragenuur voor het reces dat hij zou gaan kijken of indexatie per 1 januari 2022 daadwerkelijk mogelijk zou zijn, een jaar eerder dan gepland dus. Daar ben ík niet alleen blij mee. Daar zijn alle gepensioneerden blij mee. Helaas is mijn motie die ik samen met DENK heb ingediend dan weer niet aangenomen.”

Liane zei het daarom anders te doen en diende een nieuw voorstel in waarin ze de regering vraagt te onderzoeken of gepensioneerden een hogere compensatie kunnen ontvangen dan de al beloofde 430 euro. De motie leest u hieronder. Het voorstel werd helaas door de Tweede Kamer verworpen; de stemmingsuitslag ziet u ook hieronder.

MOTIE

Constaterende dat de koopkracht van vele gepensioneerden al jarenlang achterblijft op die van andere doelgroepen;

Constaterende dat gepensioneerden er namelijk zelfs op achteruit gaan en in de meeste gevallen hun pensioenen al meer dan tien jaar niet zijn geïndexeerd;

Overwegende dat gepensioneerden zelf niets kunnen doen om hun inkomen te verhogen nu voor het komende jaar door de hoge energiekosten ineens ook een extra financiële aderlating dreigt;

Verzoekt de regering te onderzoeken of gepensioneerden een hogere compensatie kunnen ontvangen dan de al beloofde 430 euro.

Liane den Haan

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!