Wonen

Hoogste prioriteit: passende woonvormen voor ouderen

Minister De Jonge van Volkshuisvesting moet alles op alles zetten om zo snel mogelijk zoveel mogelijk passende woonvormen voor ouderen te realiseren. “Daar moet hij de hoogste prioriteit aan geven”, vindt Kamerlid Liane den Haan.

Nu pas gaat het kabinet nadenken over het oplossen van de woningnood. Nu pas; veel te laat, hield Liane den Haan verantwoordelijk minister Hugo de Jonge voor. “Want nu zitten we met een woningmarkt die potdicht zit”, zei het Kamerlid. “Ouderen spelen een sleutelrol in het toewerken naar een oplossing. Veel ouderen willen wel verhuizen, maar er is geen passend aanbod. En zoals het er nu naar uitziet, zal dat er in de nabije toekomst ook niet voldoende zijn.”

Dementievriendelijk wonen

Liane vroeg minister De Jonge echt alles op alles te zetten om zo snel mogelijk zoveel mogelijk passende woonvormen voor ouderen te realiseren en daar ook de hoogste prioriteit aan te geven. Liane pleitte ook voor veel meer passende huisvesting voor met mensen met dementie. In 2022 diende ze daar een motie over in die door de Tweede Kamer werd aangenomen. “Dementievriendelijk wonen is kostenneutraal, draagt bij aan een betere doorstroming op de woningmarkt, mantelzorgers kunnen het langer volhouden, er komen minder crisisopnamen en het draagt bij aan de kwaliteit van leven”, somde Liane de voordelen van woningen voor mensen met dementie op.

Woonzorg-/woonleefvisie

Er zijn nog steeds gemeenten die geen woonzorgvisie of woonleefvisie hebben, zei Liane tegen de minister. “Die gemeenten hebben dus onvoldoende inzicht in hoeveel en wat voor soort woningen ze moeten bouwen. In een wetsvoorstel wordt de woonzorgvisie verplicht, maar het duurt allemaal wel erg lang. Ik wil van de minister horen of en hoe we dit kunnen versnellen”, aldus het Kamerlid van GOUD Nederland.

 


 

De volledige inbreng van Tweede Kamerlid Liane den Haan bij het commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector met Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

“We hebben het vandaag over één van de crisissen waar het kabinet mee te maken heeft. Een crisis die we jaren geleden al konden zien aankomen en die voorkomen had kunnen worden. De vergrijzing is verre van een verrassing, maar nu pas gaat het kabinet nadenken over de consequenties. En dat is te laat! Want nu zitten we met een woningmarkt die potdicht zit. Ouderen spelen een sleutelrol in het toewerken naar een oplossing. Veel ouderen willen wel verhuizen, maar er is geen passend aanbod. En zoals het er nu naar uitziet, zal dat er in de nabije toekomst ook niet voldoende zijn. Doordat ouderen niet kunnen verhuizen, kunnen jongeren en gezinnen ook niet doorstromen naar een passende woning. De minister is het hiermee eens, dat lees ik in zijn brief van 23 november. Maar ik wil de minister vragen om echt alles op alles te zetten om zo snel mogelijk zoveel mogelijk passende woonvormen voor ouderen te realiseren en daar ook echt prioriteit aan te geven. Graag een reactie van de minister.

In een motie die vorig jaar is aangenomen vraag ik of het kabinet kan onderzoeken of het aandeel van de 1 miljoen te bouwen woningen dat wordt bestemd voor geclusterde woonvormen genoeg is. De minister wil 290.000 woningen bouwen. Maar waar is dat aantal op gebaseerd? Dat vind ik nergens terug in het programma Wonen en zorg voor ouderen.

We worden allemaal steeds ouder. Dat betekent ook dat steeds meer mensen dementie krijgen of er mee te maken krijgen. Zelfs één op de drie mensen krijgt dementie. Als samenleving moeten we hier dus op voorbereid zijn. Helaas zie ik in het programma Wonen en zorg voor ouderen weinig terug over dementie. Als iemand dementie krijgt, lijkt het er nu op dat ze eerst naar een woning moeten verhuizen die geschikt is voor 65-plussers, als de dementie vervolgens erger wordt, naar een geclusterde woonvorm, en daarna naar een verpleeghuisplek, als het thuis echt niet meer gaat. Meermaals verhuizen voor een oudere is al niet te doen, laat staan als het een oudere is met dementie. Kan de minister hierop ingaan?

Vorig jaar is een motie van mij en collega Van Baarle van Denk aangenomen waarin wij vragen of bij de planvorming van ouderenhuisvesting rekening wordt gehouden met mensen met dementie. Wat is de stand van zaken? De minister zou naar aanleiding van o.a. die motie in gesprek gaan met Alzheimer Nederland om vast te stellen wat de woonbehoefte is van mensen met dementie. Is dat al gebeurd en wat is de concrete uitkomst daar dan van? En zo niet, wanneer gaat dat dan gebeuren? Het is sowieso van belang dat woningcorporaties gefaciliteerd en gestimuleerd worden om te investeren in dementievriendelijk wonen. Hoe gaat de minister dat doen? Afgelopen dinsdag heeft Alzheimer Nederland een petitie aangeboden met daarin hoe Dementievriendelijk wonen eruit zou moeten zien en wat dat dan op zou leveren. Het is kostenneutraal, draagt bij aan een betere doorstroming op de woningmarkt, mantelzorgers kunnen het langer volhouden, er komen minder crisisopnamen en het draagt bij aan de kwaliteit van leven. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Graag een inhoudelijke reactie van de minister op de inbreng van Alzheimer Nederland.

Ten slotte: gemeenten moeten woonleefvisies, of zoals ze ook soms genoemd worden woonzorgvisies maken zodat ze weten hoeveel en wat voor soort woningen ze moeten bouwen, en dat is ook nodig om concrete doelstellingen te formuleren. Eén van de eerste stappen dus, die een gemeente moet zetten, voordat ze plannen kunnen maken om te gaan bouwen. Helaas zijn er nog steeds gemeenten die geen woonzorgvisie hebben, en dus onvoldoende inzicht hebben in hoeveel en wat voor soort woningen ze moeten bouwen. De woonzorgvisies worden zelfs verplicht middels een wetsvoorstel dat de minister ergens dit jaar naar de Kamer stuurt. Dat is geweldig, maar dit duurt allemaal wel erg lang. Ik ben hier, ook vanuit een vorige functie, al vanaf 2005 mee bezig en voor aan het pleiten. Achttien jaar al. Kan de minister aangeven of en hoe we dit kunnen versnellen?

Laatste vraag: er blijken ook gemeente te zijn die al wel een woonzorgvisie hebben, maar die nog niet hebben bijgewerkt met de actuele cijfers. Wat gaat de minister hieraan doen? Want zo schiet het niet op.”

 

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!