Gezondheid

Dementie bij oudere migrant regelmatig te laat onderkend

Dementie wordt bij oudere migranten nog regelmatig niet of te laat onderkend. Op vragen van Liane den Haan laat minister Conny Helder weten dat iedereen met dementie tijdig de juiste diagnose moet krijgen.

Er zijn in Nederland ongeveer 290.000 mensen met dementie. Dat aantal zal rond 2040 naar verwachting verdubbeld zijn. Onder hen bevindt zich een grote en sterk groeiende groep oudere migranten. Huisartsen en ziekenhuizen zijn vaak nog niet in staat dementie bij deze groep ouderen te onderkennen. Dat komt onder meer door de standaard testen die worden gebruikt bij de diagnose van dementie en die meestal ongeschikt zijn voor ouderen met een migratieachtergrond.

Taal is drempel

Ook onze taal is vaak een drempel, vertelt Janne Papma van de geheugenpolikliniek in het Alzheimercentrum van het Erasmus MC aan NU.nl. “De huidige generatie ouderen met een migratieachtergrond is niet in Nederland opgegroeid en spreekt niet altijd goed genoeg Nederlands om met een arts over hun klachten te praten”, aldus Papma. Liane den Haan en haar collega Tunahan Kuzu van DENK stelden vragen hierover aan de minister Kuipers van Volksgezondheid en Helder van Langdurige Zorg.

Juiste diagnose

“De beste zorg betekent niet alleen zorg die aansluit bij de fysieke kenmerken van mensen maar ook bij culturele verschillen en verschil in het geboorteland”, zegt Liane den Haan. “Zulke verschillen kunnen grote invloed hebben op de gezondheid, en ook op het vaststellen van dementie.” Minister Conny Helder antwoordt, mede namens haar collega Ernst Kuipers, dat het heel belangrijk is dat mensen met dementie de juiste diagnose krijgen. Voor bepaalde groepen migranten vraagt dit extra aandacht van de huisarts. “De Standaard Dementie van het Nederlands Huisartsen Genootschap, die in april 2020 nog herzien is, besteedt gelukkig expliciet meer aandacht aan zowel het aantal mensen in de doelgroep dat lijdt aan dementie als de diagnostiek van dementie bij niet-westerse migranten. De NHG-Standaard geeft handvatten die de huisarts tijdens het consult kan gebruiken”, aldus de minister.

Inzet van een tolk

Minister Helder erkent de obstakels, zoals taalbarrières en testen gericht op schoolse vaardigheden. “Een taalbarrière kan de communicatie met een patiënt of cliënt in de weg zitten en vraagt van zorgverleners extra inzet”, stelt de minister. “Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een professionele tolk, om degene met een zorgvraag goed te begrijpen.” Minister Helder meldt dat er een studie is gestart naar de inzet en financiering van talentolken in de zorg.

Leidraad

Liane en Tunahan zijn van mening dat het cruciaal is dat er, gezien de vergrijzing onder oudere migranten, op korte termijn aandacht komt voor cultuurspecifieke zorg in verpleeghuizen en de thuiszorg, zoals eetgewoonten, andere opvattingen over hygiëne, religieuze gewoonten en taalproblemen. “Voor alle bewoners van verpleeghuizen is persoonsgerichte zorg de norm”, antwoordt de minister daarop. “Daarom heeft het onderwerp cultuursensitieve zorg reeds de benodigde aandacht. Door het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) wordt met subsidie van het ministerie gewerkt aan een leidraad voor cultuurspecifieke zorg waarmee zorgaanbieders ook aan oudere migranten persoonsgerichte zorg kunnen leveren.”

Samengesteld personeelsbestand

De twee Kamerleden stellen voor het aandeel zorgprofessionals uit de eigen doelgroep de komende jaren te vergroten. “Een divers samengesteld personeelsbestand is een belangrijke stap om de zorg goed te kunnen laten aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen die zorg nodig hebben, met of zonder migratieachtergrond”, beaamt de minister. “Het is aan werkgevers in zorg en welzijn om hier stappen in te zetten. De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven gestart die werkgevers hierbij ondersteunen.”

Moeilijk bereikbare groep

Migrantenouderen vormen een moeilijk bereikbare groep. Liane den Haan en Tunahan Kuzu vroegen aan de ministers Kuipers en Helder hoe zij oudere migranten de komende jaren willen bereiken en voorlichten. “Er zal op regionaal niveau op laagdrempelige wijze begrijpelijke publieksinformatie en individuele voorlichting worden geboden, cultuursensitief, in diverse communicatievormen”, zegt minister Conny Helder. “Zo staat het ook in de Zorgstandaard Dementie. Persoonsgerichte zorg is de norm, ongeacht leeftijd, geslacht of culturele achtergrond. Cultuursensitiviteit is daarbij uiteraard belangrijk. Zorgorganisaties en zorgprofessionals dienen daarvoor voldoende uitgerust te zijn.” De minister zegde Liane en Tunahan een brief toe over cultuursensitieve zorg vanwege het toenemend aantal mensen met een migratieachtergrond dat op goede zorg is aangewezen.

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!