Algemeen

Digitale infrastructuur van het Rijk piept en kraakt

Er moet een langetermijnvisie op de digitale infrastructuur voor de Rijksoverheid komen waardoor publieke instanties als UWV en SVB beter kunnen functioneren en die het voor de inwoners van Nederland makkelijker maakt.

De digitale infrastructuur bij de Rijksoverheid stond centraal in de inbreng van Liane den Haan bij het debat over de financiële verantwoording van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Algemene Rekenkamer maakte daar in zijn rapportage over het ministerie een flink punt van, constateert Liane: “Systemen kraken, zijn vaak verouderd en communiceren in veel opzichten niet met elkaar. Er wordt gewerkt met vele applicaties die niet op elkaar zijn afgestemd.” Bij instanties die onder SZW vallen – zoals het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – zijn IT-systemen cruciaal bij het uitvoeren van hun taken.

ICT-budget

Liane maakt zich zorgen dat er vooralsnog onvoldoende voortgang is in het IT-verbetertraject. En ook te weinig geld: “Naar het budget voor ICT moet echt nog eens goed gekeken worden. De continuïteit van de dienstverlening van dit soort organisaties staat of valt met een goede digitale infrastructuur!”

Langetermijnvisie

Liane pleit voor een gezamenlijke langetermijnvisie op een digitale infrastructuur. “En dan met name een visie waarmee het de inwoners van Nederland makkelijker wordt gemaakt”, aldus Liane.

 


 

Inbreng van Kamerlid Liane den Haan bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het rapport Resultaten Verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021. Debat met ministers Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

“Ik zal vandaag mede namens collega Maatoug van GroenLinks deze bijdrage doen.

Als het gaat om de verantwoording van de rijksfinanciën zien we in zijn totaliteit een forse overschrijding van de tolerantiegrens. In totaal 15,5 miljard. Wij kunnen ons met elkaar niet eens visualiseren hoeveel geld dit is.

Maar wat fijn om te zien dat het ministerie van Sociale Zaken een dikke voldoende heeft gekregen van de Algemene Rekenkamer. En complimenten aan de ambtenaren en de bewindspersonen omdat er in het kader van corona ook vorig jaar weer vele maatregelen rondom bijvoorbeeld de coronasteunpakketten zijn uitgevoerd.

Wij hebben echter wel één groot zorgpunt. De minister van SZW houdt toezicht op de taakuitvoering van de Sociale Verzekeringsbank en het UWV. De minister is in grote mate afhankelijk van deze organisaties als het gaat om de correcte uitvoering van hun taken. De Algemene Rekenkamer heeft een flink punt gemaakt inzake de hele digitale infrastructuur bij de Rijksoverheid. Systemen kraken, zijn vaak verouderd en communiceren in veel opzichten niet met elkaar. Er wordt gewerkt met vele applicaties die niet op elkaar zijn afgestemd. Hoe ziet de minister dit met betrekking tot het UWV en de SVB? Vooralsnog begrijp ik dat er onvoldoende voortgang is in het IT-verbetertraject. Heeft de minister hierover ook contact met haar collega’s?

Zijn er voornemens om de IT-systemen van de verschillende uitvoeringsorganisaties bijvoorbeeld uitwisselbaar te laten zijn of ze te koppelen qua gegevensuitwisseling? Ik heb begrepen van de Algemene Rekenkamer dat hiermee veel zaken geautomatiseerd kunnen worden en bijvoorbeeld onderbenutting van bepaalde inkomensvoorzieningen zoals de AIO voor ouderen kunnen worden voorkomen. Kennelijk werkt het IB dus niet om dit probleem op te lossen. Ik begrijp dat de minister met betreffende partijen in gesprek gaat en ook in kaart gaat brengen welke wetswijzigingen nodig zijn om meer proactieve dienstverlening te kunnen leveren en niet gebruik tegen te gaan. Kan de minister iets zeggen over een tijdspad?

Is er een gezamenlijke lange termijnvisie op een digitale infrastructuur, en dan met name een visie die het de inwoners van Nederland makkelijker wordt gemaakt? En wordt hierbij ook gekeken hoe verouderde systemen kunnen worden gemoderniseerd?

Is de minister het met collega Maatoug en mij eens dat er ook echt goed naar het beschikbare budget gekeken moet worden? De continuïteit van de dienstverlening van dit soort organisaties staat of valt met een goede digitale infrastructuur.

Zoals ooit de Noorse politiek wetenschapper Lange zei: Technology is a useful servant but a dangerous master.”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!