Inkomen

Veel animo voor doorwerken na pensioen; maak het bespreekbaar!

Er is opmerkelijk veel animo voor in deeltijd blijven doorwerken na het pensioen; één op de vier ouderen voelt daar wel wat voor. Meer werkende ouderen zou heel veel lucht geven op de gespannen arbeidsmarkt. Kamerleden Liane den Haan en Bart Smals (VVD) vinden dat het doorwerken makkelijker én beter bespreekbaar moet worden gemaakt.

Ongeveer een kwart van de niet-werkende AOW’ers heeft wel belangstelling om nog betaald werk te doen, blijkt uit een enquête onder achthonderd gepensioneerden van economisch platform ESB. Dat zou betekenen dat er zeker nog 200.000 extra ouderen in deeltijd zouden willen werken, concludeert ESB. Een groot onbenut potentieel dat in de huidige tijd van arbeidskrapte een enorme verlichting kan zijn in alle sectoren op de arbeidsmarkt.

Met elkaar praten

Kamerlid Liane den Haan en haar collega Bart Smals van de VVD vinden dat het pensioen nu een veel te harde scheidslijn is tussen werken en niet werken. “Er moet worden ingezet op een meer geleidelijke afbouw van het deelnemen aan de arbeidsmarkt voor wie dat wenst”, legt Liane uit. “Werkgever en werknemer zouden ruim voor de pensionering moeten gaan praten over de wensen en mogelijkheden van doorwerken na de pensioenleeftijd. Bart en ik hebben aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd of zij dat traject wil bevorderen.”

Wetgeving aanpassen

De twee Kamerleden vragen zich hardop af waarom werkgevers toch zo terughoudend zijn met het aannemen of in dienst houden van mensen na hun pensioendatum. “Zelfs in de huidige krappe arbeidsmarkt zijn werkgevers huiverig om mensen van boven de zestig aan te nemen”, zegt Liane. “Terwijl deze groep zoveel kennis en ervaring heeft!” Samen met collega Bart Smals vraagt Liane aan minister Van Gennip welke wetgeving nog als beklemmend wordt ervaren door werkgevers bij het in dienst nemen of houden van gepensioneerden. “Als bepaalde wetgeving als barrière wordt gezien, moet dat aangepast worden”, vindt Liane. “De minister zou daar onderzoek naar moeten doen.”

Flexibiliteit is belangrijk

Het begin deze maand gelanceerde kabinetsplan om de nulurencontracten af te schaffen zou voor ouderen een reden kunnen zijn om niet door te werken na de pensioenleeftijd. Immers, uit onderzoek blijkt dat flexibiliteit voor ouderen een heel belangrijke voorwaarde is om door te blijven werken of weer in te treden. Liane den Haan en Bart Smals vragen de bewindsvrouw of daar in de nieuwe wetgeving rekening mee kan worden gehouden. Voor de groep doorwerkende gepensioneerden zouden uitzonderingen in de nieuwe wetgeving kunnen komen, zodat er flexibiliteit in hun arbeidscontracten blijft. “Er zijn nieuwe vormen van flexibiliteit nodig om gepensioneerde werknemers aan te trekken en in dienst te houden”, stelt Liane. “Daar zou de minister wat ons betreft een verkenning naar moeten doen.”

► Lees hier alle schriftelijke vragen van Liane den Haan en Bart Smals over doorwerken na het pensioen
► Automatisch leeftijdsontslag bij pensionering moet van de baan
► Juist vergrijzing biedt oplossingen voor de arbeidsmarkt

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!