Welzijn

Driekwart van de mensen is gelukkig, ondanks crisis en geweld

Met alle zaken die nu spelen – onder meer de coronacrisis, de gewelddadige inval in Oekraïne, de extreme inflatie – is het wellicht vreemd om over ‘geluk’ te spreken. Geluk staat ineens in een heel ander daglicht. Toch is driekwart van de mensen nog steeds gelukkig, blijkt uit een peiling van GOUD.

Drie op de vier mensen geven hun geluksgevoel een voldoende rapportcijfer, ondanks alle zaken die actueel spelen. Dat blijkt uit een korte peiling die Fractie den Haan = GOUD hield in het kader van de Internationale Dag van het Geluk op 20 maart. 7 procent noemt zichzelf zelfs ‘volmaakt gelukkig’. 47 procent van de deelnemers aan de enquête geeft zijn of haar geluksgevoel ook een hoog cijfer: een 7, 8 of een 9. Twee op de tien mensen geeft het eigen geluksgevoel een zes. Een even groot aantal respondenten beoordeelt het gevoel van geluk op dit moment met een onvoldoende.

Veel gebeurd

In twee jaar is er veel gebeurd: we werden getroffen door de coronapandemie, Rusland viel met veel geweld Oekraïne binnen en de prijzen van boodschappen en energie stegen enorm. Door dat alles verminderde het geluksgevoel voor 53 procent van de ondervraagden, voor 21 procent zelfs sterk. Bij een kwart van de deelnemers aan de peiling bleef het geluksgevoel gelijk en bij 22 procent steeg het zelfs licht.

Corona en inflatie

De hele coronacrisis zorgde ervoor dat bij 47 procent van de deelnemers aan de peiling het geluk verminderde, bij twee op de tien zelfs sterk. Voor 53 procent van de mensen bleef het geluksgevoel gelijk. Meer dan de helft van de mensen – 60 procent – zag zijn of haar geluksgevoel verminderen door de hoog oplopende inflatie. Voor 40 procent hadden de prijsstijgingen geen effect op hun geluk.

Inval in Oekraïne

De Russische inval in Oekraïne levert een verdeeld beeld op: bijna een derde (30 procent) is heel angstig geworden van het Russische geweld en zag daardoor het geluksgevoel sterk teruglopen. Ruim een derde (36,7 procent) is ook iets banger sinds de inval in Oekraïne en ervaart een licht verminderd geluksgevoel. En het overgebleven derde deel van de respondenten zegt dat de brutale inval geen invloed heeft gehad op het gevoel van geluk.

Oorlogsvluchtelingen

De agressieve houding van president Poetin zou mogelijk kunnen zorgen dat Europa betrokken raakt bij een oorlog. Die mogelijke betrokkenheid maakt 27 procent van de deelnemers aan de enquête erg angstig en nog eens 53 procent is daardoor iets banger, met een afname van het geluksgevoel tot gevolg. Twintig procent geeft aan dat eventuele betrokkenheid bij een oorlog op dit moment geen invloed heeft op hun geluksniveau. Ruim de helft – 57 procent – ziet ook geen beïnvloeding van het geluk door de verwachte vluchtelingenstroom uit Oekraïne. 33 procent ervaart een negatief geluksgevoel omdat we geen plaats hebben om de vluchtelingen op te vangen. Eén op de tien vindt juist geluksmomenten in de wetenschap dat we in Nederland Oekraïense vluchtelingen kunnen helpen.

Veiligheid en zorg

Kijken we naar de eigen woonomgeving van de mensen, dan speelt de veiligheid daar een grote rol. Bij 23 procent is het geluk door de (on)veiligheid van de woonomgeving enigszins of sterk verminderd. Voor 27 procent is het geluk toegenomen en de helft antwoordt dat het geluksgevoel niet is veranderd door de veiligheid in en om het huis. Over de zorg oordeelt 29,2 procent dat het geluk niet is toegenomen door de huidige kwaliteit van de zorgverlening. 45,8 procent merkt geen verschil en voor 25 procent is het geluksgevoel verminderd.

Van de deelnemers aan de peiling in het kader van de Internationale Dag van het Geluk is 44 procent vrouw en 56 procent man. De meeste respondenten zijn tussen 50 en 60 jaar oud (40 procent), gevolgd door de leeftijdscategorie 60 tot en met 69 jaar (28 procent) en 70 tot en met 79 jaar (16 procent). 8 procent van de deelnemers is jonger dan 50 jaar en een even groot percentage 80 jaar of ouder.

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!