Wonen

Eindelijk schot in de zaak voor geclusterde woonvormen

GOUD Nederland wil ervoor zorgen dat er meer geclusterde woonvormen komen voor ouderen. Om dat te bewerkstellingen, stelde Liane den Haan voor dat de obstakels en financiële drempels waar initiatiefnemers, zoals Knarrenhofjes en Thuishuizen, tegenaan lopen worden weggenomen. Met succes, want de hele Tweede Kamer stemde in, waardoor er eindelijk schot in de zaak komt. Goed nieuws voor ouderen die in zo’n woonvorm willen wonen.

Er is een enorm tekort aan woningen in Nederland. Veel starters op de woningmarkt worden daarmee geconfronteerd, maar ook ouderen zijn de dupe van de vastzittende woningmarkt. Zij willen graag doorstromen naar een andere, meer passende woning – en zo ruimte vrijmaken voor gezinnen – maar kunnen dat niet. Simpelweg omdat er veel te weinig woningen zijn die geschikt zijn voor senioren.

Woonproblematiek

Liane den Haan is al zestien jaar bezig met de woonproblematiek in Nederland, met name voor ouderen. Het was voor haar één van de belangrijkste redenen om de landelijke politiek in te gaan. Vandaag boekte Liane successen op dat terrein: haar voorstellen om wonen voor ouderen te verbeteren werden aangenomen door de Tweede Kamer. Zelfs met algemene stemmen; de héle Tweede Kamer schaarde zich achter de moties van Liane.

Doorstroming op de woningmarkt

Beide voorstellen gingen over geclusterde woonvormen. Dat zijn woonvormen van een aantal woningen of appartementen bij elkaar waarin mensen zelfstandig wonen en waar ze elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar omkijken in een gezamenlijke ruimte. Bovendien zijn ook zorg en voorzieningen in de buurt. Geclusterde woonvormen voor ouderen, zoals Knarrenhofjes, hofjeswonen en Thuishuizen, hebben diverse maatschappelijke voordelen, zoals minder eenzaamheid en minder zorgkosten. Nog een voordeel van het bouwen van geclusterde woonvormen is dat ouderen kunnen verhuizen, waardoor hun (eengezins)woningen vrijkomen en er doorstroming op de woningmarkt op gang komt.

Steeds populairder

Geclusterde woonvormen worden steeds populairder onder ouderen. Helaas lopen initiatiefnemers bij het realiseren van deze woningen tegen obstakels en financiële drempels aan. Dat komt door een hogere onrendabele top dan bij reguliere huisvesting. Liane den Haan stelt daarom voor om bij de uitwerking van de regeling ‘Ontmoetingsplaatsen in ouderenhuisvesting’ obstakels en financiële drempels weg te nemen. “Dan kunnen geclusterde woonvormen makkelijker gerealiseerd worden”, stelt Liane. Haar voorstel werd gesteund door de volledige Tweede Kamer.

Aandeel geclusterde woonvormen

In Nederland moeten een miljoen nieuwe woningen gebouwd worden. Liane stelde voor om te onderzoeken of het aandeel woningen dat bestemd wordt als geclusterde woonvormen voor ouderen wel voldoende is. Ze wil dat de Tweede Kamer nog voor de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar wonen onder valt, geïnformeerd wordt over het aandeel geclusterde woonvormen. Ook dit voorstel van Liane, dat zij samen met collega Pieter Grinwis van de ChristenUnie indiende, werd door de hele Tweede Kamer gesteund.

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!