Inkomen

Geen nieuwe vertraging opwerpen bij indexeren van pensioenen

Zodra de beleidsdekkingsgraad van 105 procent is bereikt, moeten de pensioenen echt geïndexeerd worden. “Er mogen niet weer nieuwe redenen voor vertraging worden opgeworpen”, zei Liane den Haan tegen pensioenminister Carola Schouten.

Gisteren werd de Wet Toekomst Pensioenen gepresenteerd. Qua uitvoering van deze wet zal er nog heel veel gedaan moeten worden in de lagere regelgeving. “Het concept van die uitvoering wordt ter consultatie aangeboden en juist die is ontzettend belangrijk voor wat het nou precies voor deelnemers betekent”, zei Liane den Haan in de Tweede Kamer. Zij benadrukte dat er een zorgvuldige analyse gedaan moet kunnen worden en ze vroeg daarom om zes weken tijd voor het geven van reacties.

Geen kortingen

Gepensioneerden zijn er al jarenlang niet op vooruit gaan qua koopkracht. “Eerder er op achteruit”, zie Liane tegen minister Carola Schouten. “Daarom is het van groot belang dat er géén kortingen op de pensioenen plaatsvinden, in ieder geval niet totdat de transitie is voltooid. Juist om het draagvlak te verhogen voor de transitie van het oude naar het nieuwe contract is dit van groot belang.”

Geen nieuwe vertraging indexeren

In het nieuwe stelsel moeten pensioenfondsen buffers aanleggen. Liane den Haan: “Mij bereiken geluiden dat fondsen huiverig zijn om te gaan indexeren vanwege het aanleggen van die buffers. Is dit de minister bekend en zo ja, is ze het met mij eens dat er zodra de beleidsdekkingsgraad van 105 procent is bereikt nu écht moet worden geïndexeerd? Dat er dus niet weer een nieuwe reden voor vertraging moet worden opgeworpen.”

 


 

De inbreng van Tweede Kamerlid Liane den Haan bij het Commissiedebat Pensioenonderwerpen met Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

“We hebben ontzettend veel stukken gekregen om dit commissiedebat voor te bereiden en het was moeilijk om een keuze te maken om de paar minuten spreektijd die ik heb te vullen. Gisteren kwam de Wet Toekomst Pensioenen dan eindelijk naar de Kamer, en ook al komen we daar op een later moment over te spreken, toch wil ik graag ook daar nog aandacht aan besteden.

Want wat eenieder ook van de inhoud vindt, het is een mijlpaal. Maar we zijn er nog niet. Er moet met de nieuwe Pensioenwet qua uitvoering nog veel gedaan worden in de lagere regelgeving. Het concept daarvan wordt ter consultatie aangeboden. Omdat juist dit ontzettend belangrijk is voor wat dat nou precies voor deelnemers betekent, moet er een zorgvuldige analyse gedaan kunnen worden en moet er voldoende tijd zijn voor het geven van reacties. Daarom lijkt het mij belangrijk dat de consultatietermijn van de reguliere zes weken gehanteerd wordt. Ik kan dit niet terugvinden in de brief, kan de minister aangeven of dit ook het geval is.

De mogelijkheid om in plaats van bij 100 procent bij 105 procent beleidsdekkingsgraad te kunnen indexeren is mooi. Zeker nu dat perspectief voor meerdere fondsen in beeld komt. Maar we leven in een turbulente tijd. Wie had twee maanden geleden bedacht dat Rusland de Oekraïne zou binnenvallen? De inflatie stijgt naar ongekende hoogte. Vele economen leren ons dat de rente dan ook moet stijgen om deze in toom te houden. De ECB houdt om haar moverende redenen de rente laag. Maar juist die rentestructuur is een essentieel onderdeel.

Gezien het feit dat gepensioneerden er al jarenlang qua koopkracht niet op vooruit gaan, maar eerder er op achteruit, vind ik het van groot belang dat er geen kortingen op de pensioenen plaatsvinden totdat de transitie is voltooid. Kan de minister dit alsnog toezeggen? Want juist om het draagvlak te verhogen voor de transitie van het oude naar het nieuwe contract is dit van groot belang.

In het nieuwe stelsel moeten er buffers aangelegd worden. Mij bereiken geluiden dat pensioenfondsen huiverig zijn om te gaan indexeren vanwege het aanleggen van deze buffers. Is dit de minister bekend en zo ja, is ze het met mij eens dat er zodra de 105 procent is bereikt nu echt moet worden geïndexeerd en niet weer een nieuwe reden voor vertraging moet worden opgeworpen.

In de arbeidsmonitor staat dat de investering in scholing door werkgevers voor ouderen daalt. Scholing is een belangrijke component van duurzame inzetbaarheid. Juist het op peil houden van kennis is essentieel om uitval te voorkomen en het imago te verbeteren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoeken in de Scandinavische landen. Is de minister het met mij eens om partijen extra aan te sporen om Leven lang leren, juist ook voor ouderen, concreter vorm te geven.

Bijna 59 procent van de werkgevers neemt namelijk geen maatregelen inzake langer doorwerken. Hoe denkt de minister de werkgevers te stimuleren om dit probleem te voorkomen en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun pensioenleeftijd op een gezonde en gemotiveerde manier werkend kunnen halen?

Dan nog de motie die ik heb ingediend met collega’s Hermans van de VVD en Heerma van het CDA. Hierin wordt het kabinet verzocht om samen met de planbureaus een methode te ontwikkelen om periodiek inzicht te kunnen geven in demografische ontwikkelingen en hoe op basis daarvan aanbevelingen kunnen worden gedaan voor beleidsopties. Immers de demografische ontwikkelingen zullen ook een grote impact hebben op onze pensioenen. Kan de minister mij vertellen wat de stand van zaken is hieromtrent?”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!