Welzijn

Gemeenten moeten financiële uitbuiting van ouderen aanpakken

Gemeenten hebben de verplichting huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden. Daaronder valt ook financiële uitbuiting van ouderen. Liane den Haan stelde er Kamervragen over aan staatssecretaris Blokhuis van VWS.

Jaarlijks zijn naar schatting ruim dertigduizend ouderen het slachtoffer van financieel misbruik of van financiële uitbuiting. Naar schatting, want heel veel ouderen durven geen aangifte te doen of hulp te zoeken door angst, schaamte en onmacht. De meldingen die wel binnenkomen bij de politie of bij meldpunten voor huiselijk geweld en mishandeling zijn slechts het topje van de ijsberg, blijkt ook uit een recent nieuwsbericht in het Noordhollands Dagblad. Fractie den Haan stelde er Kamervragen over aan Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Versterken aanpak

Kamerlid Liane den Haan wil onder meer van de bewindsman weten of er al resultaten bekend zijn van de peiling die hij samen met de VNG bij verschillende gemeenten heeft gedaan over wat zij nodig denken te hebben voor het versterken van de aanpak van ouderenmishandeling. Daaronder valt ook financieel misbruik. “Ik wil graag van de staatssecretaris horen of hij al concrete stappen heeft genomen naar aanleiding van het onderzoek. Of, als er nog niets ondernomen is, wanneer dat gaat gebeuren.”

Vrijwilligersnetwerk

“Ik ben heel benieuwd naar hoeveel gemeenten nog geen concrete aanpak hebben om financiële uitbuiting van ouderen te voorkomen en te signaleren”, vertelt Liane. “Ik heb de heer Blokhuis ook gevraagd of hij, samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, al in gesprek is geweest met de ouderenbonden over wat de inzet van hun vrijwilligersnetwerk kan betekenen voor lokale allianties.”

Eisen aan gemeenten

Liane verwacht veel van de lokale allianties. “Ik wil graag een overzicht van hun werkwijzen, hun resultaten en de best practices. Ik heb het Ministerie van VWS ook gevraagd hoe de financiering van lokale allianties is geregeld. Ik vind het wenselijk dat er eisen gesteld worden aan gemeenten over de invulling van de verplichting vanuit de Wmo om huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden. En ik vind dat daarbij specifieke vormen, zoals – financiële – ouderenmishandeling, betrokken moeten worden. Ik hoop dat staatssecretaris Paul Blokhuis dat ook vindt.”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!