Gezondheid

Goed oud worden met passende, toegankelijke én betaalbare zorg

“Het toegankelijk én betaalbaar houden van onze zorg, het bieden van kwaliteit en passende zorg, dat is voor ons allemaal belangrijk”, zei Liane den Haan in de Tweede Kamer. “Ziek worden en ziek zijn is namelijk geen keuze.”

“Wat kan minister Kuipers meer doen om te voorkomen dat mensen zorg gaan mijden omdat ze die zorg niet kunnen betalen?”, vroeg een bezorgde Liane den Haan aan de minister van Volksgezondheid. En: “Worden mensen die met hoge zorgkosten kampen en dit niet kunnen betalen voldoende bereikt met de maatregelen die nu al genomen worden?”

Preventie

De Tweede Kamer debatteerde over de Zorgverzekeringswet en de eigen bijdragen in de zorg. Preventie helpt enorm om mensen langer gezond te houden en zo de kosten van ons zorgsysteem beheersbaar en betaalbaar. Liane stelde vast dat zorgverzekeraars op het gebied van preventie weinig investeren in hun klanten. “Op zich kan ik dat ook nog begrijpen, want klanten kunnen tenslotte elk jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar”, zei Liane. “De winst die een gezondere klant oplevert komt dan ten goede van een andere verzekeraar.” Liane wil daarom een pilot starten om zorgverzekeraars de mogelijkheid te geven om een meerjarige zorgpolis aan te bieden, zodat het voor de verzekeraars aantrekkelijk wordt om meer te investeren in preventie.

Zorgbemiddeling

Zorgverzekeraars bieden zorgbemiddeling aan, zodat klanten sneller worden geholpen in een ander ziekenhuis. “Veel mensen weten niet dat deze mogelijkheid er is, maar zorgbemiddeling kan ervoor zorgen dat een patiënt soms maanden eerder wordt geholpen.” Liane vindt dat zorgverzekeraars mensen actief moeten wijzen op de mogelijkheid van zorgbemiddeling. “Nu gaat de Nza samen met de Patiëntenfederatie de patiënten die wachten te wijzen op de mogelijkheid tot zorgbemiddeling. Dat is een mooi initiatief, maar de verantwoordelijkheid moet eigenlijk daar blijven waar die hoort, bij de zorgverzekeraar”, aldus Liane.

 


 

De volledige inbreng van Liane den Haan bij het commissiedebat Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg met minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“Goed oud kunnen worden betekent goede, toegankelijke én betaalbare zorg. Alles wordt duurder en de zorgpremies gaan ook flink stijgen. Voor mensen met een chronische aandoening en ouderen die veel zorgkosten hebben was het soms al moeilijk. Maar het wordt voor steeds meer mensen moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Heeft de minister goed in beeld om welke mensen het gaat die hierdoor zorg dreigen te gaan mijden?

Worden mensen die met hoge zorgkosten kampen en dit niet kunnen betalen voldoende bereikt met de maatregelen die nu al genomen worden? En wat kan de minister nog meer doen om te voorkomen dat mensen zorg gaan mijden, alleen omdat ze de zorg die ze nodig hebben niet kunnen betalen? Kunnen we niet de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld hulpmiddelen die door de arts voorgeschreven worden naar beneden brengen of maximeren?

Onlangs concludeerde de Nza dat mensen op een wachtlijst voor een behandeling nog niet genoeg gebruikmaken van zorgbemiddeling door hun zorgverzekeraar, zodat ze sneller behandeld kunnen worden in een ander ziekenhuis. Veel mensen weten ook niet dat dit een mogelijkheid is, maar zorgbemiddeling kan ervoor zorgen dat een patiënt soms maanden eerder wordt geholpen. De Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en moeten mensen actief wijzen op de mogelijkheid van zorgbemiddeling. Tegelijkertijd lees ik dat de Nza samen met de Patiëntenfederatie gaat proberen om patiënten die wachten te wijzen op de mogelijkheid tot zorgbemiddeling. Dat is een mooi initiatief maar de verantwoordelijkheid moet eigenlijk daar blijven waar die hoort. Waar gaat dit mis?

Kan de minister aangeven of en hoe zorgverzekeraars wachtenden benaderen, hoe gaat dat in zijn werk en waarom doen ze dat niet allemaal consequent? En ziekenhuizen kunnen hier natuurlijk ook een rol in spelen. Ik snap dat ziekenhuizen niet op die mogelijkheid willen wijzen, maar het zou wel erg waardevol zijn dat ze dat toch zouden doen. We willen toch allemaal dat iedere patiënt zo snel mogelijk een goede behandeling krijgt? Zeker nu er weer een coronagolf lijkt te ontstaan is het van belang dat zoveel mogelijk patiënten worden geholpen.

We zien dat zorgverzekeraars op het gebied van preventie weinig investeren in hun klanten. En op zich kan ik dat ook nog begrijpen, want klanten kunnen tenslotte elk jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De winst die een gezondere klant oplevert komt dan ten goede van een andere verzekeraar. Ik heb het al eerder geopperd, maar waarom kunnen we niet met een pilot starten om zorgverzekeraars de mogelijkheid te geven om een meerjarige zorgpolis aan te bieden aan klanten, zodat het voor hen aantrekkelijk wordt om meer te investeren in preventie? Ik heb op de sites van de verzekeraars gekeken en er is er niet één die dit aanbiedt. Is de minister het met mij eens dat dit wellicht een prikkel voor de verzekeraars om te investeren in preventie?

In ons land vergrijzen we in een rap tempo. En dat is mooi want dat betekent ook dat we allemaal ouder worden en daarbij blijven we ook langer gezond of leven we langer met een chronische ziekte. Maar de zorgkosten gaan door het dak. Ik ben van mening dat daar waar zorg nodig is, er passende zorg moet zijn.

Daarom ook had ik hoge verwachtingen van het programma Zinnige Zorg. Het rapport van de Algemene Rekenkamer, al weer anderhalf jaar oud, laat zien dat Zinnige Zorg niet heeft bijgedragen aan het beheersen van de zorguitgaven.

Wat gaat de minister doen om met partijen die vanuit een eigen verantwoordelijkheid een rol hebben in het zorgstelsel toch ervoor te zorgen dat passende en zinnige zorg behouden blijft voor eenieder die dat nodig heeft? Ik ga ervan uit dat de minister het belangrijk vindt om niet-gepast gebruik van zorg te verminderen. Kan de minister al iets vertellen hoe het programma ZEGG (Zorgevaluatie En Gepast Gebruik) verloopt?

Het terugdringen van niet gepast gebruik in de zorg draagt bij aan het financieel houdbaar houden van ons zorgstelsel. Het moet uit de lengte of uit de breedte. Maar het draagt ook bij aan verbetering van de kwaliteit van zorg voor de mensen die het echt nodig hebben. En daar gaat het tenslotte toch om!

Het toegankelijk én betaalbaar houden van onze zorg. Het bieden van kwaliteit en passende zorg is voor ons allemaal belangrijk. Ziek worden en ziek zijn is namelijk geen keuze.”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!