Gezondheid

Goede afspraken kunnen druk op thuiszorg verminderen

Door corona blijft de druk op de thuiszorg en wijkverpleging onverminderd hoog. Als organisaties voor wijkverpleging goede afspraken met elkaar maken, kan de druk worden verminderd en zoveel mogelijk worden voorkomen, antwoordt minister Ernst Kuipers op schriftelijke vragen die Liane den Haan stelde.

Al maandenlang is de thuiszorg overbelast: de vraag naar thuiszorg is enorm groot en er is te weinig zorgpersoneel, ook doordat zorgmedewerkers zelf besmet raken met corona. Bovendien worden mensen na een operatie sneller ontslagen uit het ziekenhuis, wat de vraag naar thuiszorg nog verder doet toenemen. Liane den Haan maakt zich zorgen om de gigantische druk in de thuiszorg en de wijkverpleging. Ze stelde er eind november schriftelijke vragen over aan Hugo de Jonge, destijds nog minister op VWS. Zijn opvolger Ernst Kuipers beantwoordde de vragen van Liane.

Druk verlichten

Ook minister Kuipers zegt verontrust te zijn dat het beroep op de wijkverpleging zo groot wordt dat niet in alle regio’s voldoende wijkverpleging geboden kan worden. Toch ziet de nieuwe bewindsman op VWS mogelijkheden om de druk op de wijkverpleging te verlichten. “Dat kan door goede afspraken in de keten te maken. Het is belangrijk dat zorgorganisaties in de regio aansluiting zoeken bij het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), zodat afgestemd wordt welke zorg de wijkverpleging kan bieden en hoe een te grote druk opgelost kan worden, bijvoorbeeld door het opzetten van samenwerkingsverbanden.”

Betere samenwerking

In het ROAZ maken de aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. Doel is onder meer ervoor te zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer hij of zij acute zorg nodig heeft. Een ROAZ maakt afspraken om de acute zorg in de regio’s goed te organiseren en kwalitatief te verbeteren.

Extra medewerkers

“Een kleine zorgorganisatie kan er eventueel voor kiezen zich in het ROAZ te laten vertegenwoordigen door een grote zorgorganisatie in de regio”, vult minister Kuipers aan. “Daarnaast kunnen zorgorganisaties extra medewerkers inzetten vanuit de Nationale Zorgreserve: dit zijn mensen die eerder in de zorg hebben gewerkt en beschikbaar zijn om tijdens crisissituaties bij te springen.”

Tijdelijk minder zorg

Toch erkent ook minister Kuipers dat de druk in de thuiszorg zo hoog kan oplopen dat zorgorganisaties keuzes moeten maken. “Maar”, zegt de minister met nadruk, “de zorg voor thuiswonende ouderen kan en zal niet gestopt worden. Wel kan in uiterste situaties en in samenspraak worden bekeken hoe de zorg anders of tijdelijk minder geleverd kan worden.”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!