Over GOUD

Van deelbelangen naar gedeelde belangen

We worden ouder en we leven langer gezond. En dat is mooi! Maar Nederland is nog niet klaar voor de ouder wordende samenleving. In 2005 presenteerde een Tweede Kamercommissie een rapport over goed ouderenbeleid. Bijna alle genoemde punten zijn vandaag de dag nog actueel en niet of onvoldoende opgepakt. Het ontbreekt de landelijke politiek aan visie op de ouder wordende samenleving. En dat is jammer. Want de vergrijzing biedt veel kansen. Kansen op meer welzijn, welvaart, kennis en meer samen. Daar moeten echter wel de juiste randvoorwaarden voor gecreëerd worden. GOUD wil zich inzetten om de mogelijkheden en kansen voor de huidige en de toekomstige generatie 40-plussers optimaal te faciliteren en te benutten.

Dat betekent dat Nederland op ons kan rekenen als het gaat om een goed pensioen, iedereen verdient een inkomen om mee te kunnen blijven doen in de samenleving. We zullen ons inzetten om zelf te kunnen kiezen om of later of eerder met (deeltijd) pensioen te kunnen gaan en jezelf een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen. GOUD zal zich inzetten voor voldoende beschikbare levensloopbestendige woningen en alternatieve woonvormen waar ook zorg mogelijk is. Kwalitatief goede gezondheidszorg met aandacht voor liefdevolle ouderenzorg is voor ons een must. En ook zullen wij ons inzetten als het gaat om veiligheid.

GOUD gaat zich inzetten voor welzijn en welbevinden tot op hoge leeftijd. Naarmate we ouder worden verliezen wij onze dierbaren om ons heen. Toch hoeft dat niet te betekenen dat we dan eenzaam worden. Om sociaal isolement te voorkomen is het belangrijk dat ingezet wordt op een duurzame, sociale infrastructuur.

GOUD zal zich focussen op de thema’s Koopkracht & Inkomen, Wonen en Gezondheid. Deze ‘gouden thema’s’ zullen wij behartigen vanuit de kracht die wij zien in de ouder wordende samenleving en in de verbinding tussen jong & oud, arm & rijk, ziek & gezond. Een ieder doet er toe. Een ieder heeft toegevoegde waarde voor onze samenleving. GOUD gaat voor gedeelde belangen.

Samen!

We doen het samen! Binnen GOUD werken wij samen aan een solidaire samenleving. Waarin huidige en toekomstige generaties voor elkaar zorgen en solidair zijn met elkaar. Waarin een ieder gelijkwaardig is en tot op hoge leeftijd mee kan blijven doen.

Vrij!

GOUD staat voor vrije keuze en gaat uit van eigen kracht. De vrijheid om te kunnen kiezen hoe mensen hun leven inrichten is van essentieel belang voor het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling.

Verantwoordelijk!

Elke keuze heeft consequenties. GOUD vindt het belangrijk dat iedereen goed ouder kan worden in Nederland. Maar nooit ten koste van alles en ook altijd in verbinding. Intergenerationele solidariteit weegt altijd mee in de keuzes die worden gemaakt.

Respectvol!

GOUD richt zich op de inhoud en niet op de persoon. Wij hebben respect voor diversiteit en verschillende meningen en uiten ons ook op die manier.

Lees hier ons beleidsplan

Wilt u GOUD volgen, schrijf u dan hieronder in voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!