Inkomen

Koopkrachtbehoud voor gepensioneerden

Liane den Haan wil dat geld uit fondsen wordt gehaald waarvoor nog geen exacte bestemming is aangegeven, om daarmee AOW’ers te compenseren. “Zo kunnen we onze ouderen ook de komende regeerperiode koopkrachtbehoud geven”, aldus Liane. “Gepensioneerden mogen er niet op achteruit gaan.”

Bij het debat over de Startnota van het kabinet Rutte IV, de vertaling van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord, roerde Liane den Haan vanzelfsprekend de koopkracht van ouderen aan. “Gepensioneerden zijn al jarenlang de klos”, zei ze tegen minister Kaag. “De komende jaren wordt er, net als de afgelopen jaren, geen of weinig indexatie van de pensioenen worden verwacht. En dan als klap op de vuurpijl ook nog het idee van het kabinet om de AOW eenmalig los te koppelen van het minimumloon waardoor gepensioneerden een verhoging mislopen. Dat zorgt voor grote onrust onder ouderen!”

Petities

De petitie van Fractie den Haan om de ontkoppeling van de AOW tegen te gaan is inmiddels al meer dan 82.000 keer ondertekend, zei Liane. “En dan tel ik de ondertekenaars van de petities van de collega’s van de PvdA en SP nog niet eens mee.”

Niet op achteruit

“Ook voor de komende jaren blijft de koopkracht van gepensioneerden achter. En met de stijgende lasten zoals bijvoorbeeld energie en de boodschappen zal voor alle gepensioneerden de koopkracht zelfs dalen. Dat zien we ook in de berekeningen van het NIBUD. De AOW’ers blijven flink achter en zien bijna in alle berekende huishoudens een min opdoemen”, aldus Liane. Ze vroeg minister Kaag van Financiën of er al voortgang is op de toezegging van het kabinet om ook gepensioneerden er niet op achteruit te laten gaan?

AOW’ers compenseren

“Ik vind het vreemd dat het kabinet het qua begrotingsregels onwenselijk vindt om gelden te oormerken terwijl er 75 miljard wel wordt geoormerkt voor de verschillende fondsen. En dat terwijl er nog bedacht moet worden wat er precies mee te doen. In mijn loopbaan buiten de politiek, en ik denk die van de minister van Financiën ook, bedenk je eerst wat je wilt en zoek je daar de middelen bij. Als nog niet bekend is wat met die enorme hoeveelheden geld precies te gaan doen, dan stel ik voor het geld, dat nodig is om de AOW’ers te compenseren uit die fondsen te halen om zo onze ouderen ook de komende regeerperiode enig koopkrachtbehoud te geven.”

Krapte op de arbeidsmarkt

Het tweede thema van Liane bij het debat was de arbeidsmarkt. “Net als de Raad van State vind ik dat het thema arbeidsmarkt te beperkt blijft”, zei ze. “Er is op dit moment een enorm toenemende krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat kan ervoor zorgen dat de economische groei stagneert. Ik zie dat er voornamelijk geld is begroot om jongeren aan het werk te helpen. Natuurlijk is dat heel erg belangrijk, maar het is toch echt zo dat het voor oudere werkzoekenden nog veel moeilijker is om weer aan een baan te komen. Zij lopen tegen veel vooroordelen aan. Belangrijk is om na te denken over hoe we werkzoekende ouderen aan het werk krijgen.”

Maatregelen

Liane pleitte voor twee maatregelen: enerzijds een APK voor oudere werknemers om tijdig op de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt bij te sturen. “En anderzijds om aan de voorkant te investeren is het zeer nodig om vol te blijven inzetten op imago en de waarde van oudere werknemers. Graag een reflectie van het kabinet op deze maatregelen.”

ICT bij de Rijksoverheid

Aan het eind van haar inbreng stelde Liane den Haan een vraag over de ICT binnen de uitvoerende instanties van de Rijksoverheid. “Er is in de afgelopen maanden veel gezegd over deze uitvoerende instanties en zaken die daar niet goed zijn gegaan. Naast cultuur speelt ook de ICT hier een belangrijke rol. Is het niet verstandig om een stuurgroep of Taskforce te benoemen die hier integraal in de brede zin mee aan het werk gaat? Het is toch eigenlijk raar dat instanties zoals de SVB, Belastingdienst, Gemeenten, CIZ, CAK, UWV allemaal op zichzelf staande systemen hebben die soms zelfs binnen dezelfde instantie en ook niet met elkaar kunnen communiceren? Bij goed functionerende instanties zijn tenslotte alle inwoners van Nederland gebaat.”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!