Inkomen

Tevreden over blijvende koppeling minimumloon en AOW

De AOW gaat toch omhoog, samen met het minimumloon. Het kabinet heeft besloten de voorgenomen ontkoppeling van minimumloon en AOW niet door te voeren. De AOW stijgt nu tot en met 2025 met 7,5 procent. Liane den Haan is tevreden met de beslissing van het kabinet, maar ze is kritisch op de financiering van deze verhoging.

Het voornemen van het kabinet om de AOW los te koppelen van het minimumloon en de uitkeringen gaat niet door. In de Voorjaarsnota maakte de regering vandaag bekend dat de AOW-uitkering de komende jaren tóch meestijgt met de verhoging van het minimumloon. Tweede Kamerlid Liane den Haan is tevreden met de beslissing van het kabinet. “Het plan van het kabinet om de koopkracht van ouderen nog verder onder druk te zetten beviel me totaal niet”, vertelt Liane. In de Tweede Kamer liet ze dat de bewindslieden meerdere malen weten. Bovendien zette de fractie van Liane de handtekeningenactie ‘AOW ontkoppelen spoort niet’ op. Die petitie werd bijna 90.000 keer ondertekend en de handtekeningen werden aangeboden aan minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Inkomenskloof

“De afgelopen vijftien jaar zijn gepensioneerden er al 20 procent in koopkracht op achteruit gegaan in vergelijking met werkenden”, vertelt Liane. “Tel daarbij op de sterk stijgende prijzen voor energie en de dagelijkse boodschappen en het is duidelijk dat de inkomenskloof voor gepensioneerden steeds groter wordt. Dat kon zo niet langer doorgaan; de kloof moet gedicht worden! Dat het kabinet Rutte IV nu niet alleen het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent verhoogt maar ook de AOW, is een stap in de goede richting. Daar ben ik tevreden over”

Hevig verzet

Net als mensen die het minimumloon ontvangen gaan nu ook ouderen in 2023, 2024 en 2025 er met telkens 2,5 procent op vooruit. In eerste instantie wilde het kabinet het minimumloon vanaf 2024 in twee stappen met 7,5 procent verhogen. En de AOW dus eenmalig helemaal niet. Daar is de regeringsploeg van premier Rutte dus nu op teruggekomen, onder meer door hevig verzet van de oppositie en zelfs van de seniorenafdelingen van VVD, CDA en D66. In de Voorjaarsnota is nu vastgelegd dat ook de AOW in drie stappen omhoog gaat: met 2,5 procent in 2023, 2024 en in 2025.

Minder tevreden

Veel minder tevreden is Liane den Haan met de maatregelen die het kabinet bekend maakte om de verhoging van de AOW te bekostigen. “Van de 2,4 miljard euro per jaar die de zo noodzakelijke AOW-verhoging kost, moeten ouderen liefst 1,8 miljard euro zélf ophoesten”, vervolgt Liane. “De voorgenomen verhoging van de ouderenkorting – die was bedoeld als doekje voor het bloeden voor het niet stijgen van de AOW – gaat niet door en de inkomensondersteuning aan AOW-gerechtigden (IOAOW) wordt geschrapt. Daar moeten we samen met het kabinet toch nog maar eens heel aandachtig naar kijken, want gepensioneerden zijn al jarenlang kind van de rekening qua verbetering van de koopkracht!”

 

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!