Algemeen

Let goed op wat politieke partijen doen voor ouderen

Als u gaat stemmen, let dan op wat de plannen van de politieke partijen zijn voor ouderen. Want één op de twee inwoners is vijftig jaar of ouder. Een goede raad voor de gemeenteraad: enkele tips waar kiezers op kunnen letten bij het maken van hun keus.

Nederland telt maar liefst zeven miljoen mensen die vijftig jaar of ouder zijn. Juist ook in de gemeentelijke politiek moet worden nagedacht over de randvoorwaarden die nodig zijn om al die inwoners goed oud te kunnen laten worden. Tot en met woensdag kan elke stemmer invloed uitoefenen of de komende vier jaar de juiste beslissingen worden genomen voor de sterk groeiende groep ouderen. Liane den Haan geeft enkele tips waar kiezers op kunnen letten.

Bouwen en wonen

“Kijk of partijen een visie hebben op wonen en welzijn voor ouderen”, begint Liane, “maar ook een visie op werken, een leven lang leren, inkomen, zorg en veiligheid. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om voldoende woningen te bouwen, waarbij er vooral veel meer geschikte, betaalbare huisvesting voor senioren moet komen. Als de ouderen die dat willen kunnen verhuizen naar een geschikte woning, brengt dat de hele woningmarkt op gang. Er komen dan woningen vrij voor gezinnen, en die maken weer woningen vrij voor jongeren. Bouwen voor oud is dus dé oplossing voor jong. Check of partijen daar een visie op hebben, is mijn advies.”

Thuiszorg en mantelzorg

De openbare ruimte is van belang voor de veiligheid en de sociale contacten van ouderen, stelt Liane. Dus moeten er bankjes zijn, ontmoetingsplekken, goed begaanbare trottoirs en volop verlichting. “Zo zorgt een gemeente ervoor dat mensen elkaar blijven zien en niet vereenzamen. Buurthuizen en ontmoetingscentra helpen daar ook bij.” Het doel is om ouderen zo lang mogelijk actief en gezond te houden. Wordt de gezondheid op den duur toch een probleem, dan hoort een gemeente de juiste zorg en thuiszorg te bieden. “Dat moet maatwerk zijn, want iedere oudere heeft andere wensen en behoeften. En verlies de mantelzorgers niet uit het oog; geef hen goede ondersteuning, want zij zijn goud waard. Kijk in de verkiezingsprogramma’s van de partijen hoe hun visie op ouderenzorg, thuiszorg en mantelzorg is.”

Verantwoorde keuze

“Doordat iedereen steeds meer digitaal doet, zien we veel diensten uit onze buurten verdwijnen”, besluit Liane. “Er zijn steeds minder bankkantoren, geldautomaten en brievenbussen, en gemeenten beperken de openingstijden van hun balies. Ook daar moeten kiezers op letten: lang niet iedereen heeft toegang tot de digitale snelweg. Daarom moet fysiek klantencontact gewoon mogelijk blijven. Als de kiezer op deze zaken de programma’s van de politieke partijen doorneemt, kan men in het stemhokje een goede, verantwoorde keuze maken. En tot slot: check of de partij de afgelopen jaren niet alleen maar mooie woorden heeft gesproken, maar ook de daad bij die woorden heeft gevoegd. Daar draait het tenslotte om! Want iedereen wil graag fijn ouder kunnen worden en daar hebben we elkaar bij nodig.”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!