Welzijn

Onderzoek: bewegingsvrijheid gaat eenzaamheid tegen

Het Ouderenfonds hield een landelijk representatief onderzoek naar de relatie tussen ouderen, mobiliteit en eenzaamheid. Vooral rond de leeftijd van 75 jaar wordt zichzelf verplaatsen moeilijker en minder vanzelfsprekend.

Vandaag is het Nationale Ouderendag. Het thema van deze door het Ouderenfonds georganiseerde dag is dit jaar ‘Mobiliteit’. Met name ook voor ouderen is mobiel zijn lang niet altijd vanzelfsprekend. Met de auto of de trein naar een verjaardag of een dagje weg, het is voor veel mensen vaak niet zo eenvoudig als het klinkt.

Vervoersproblemen

Neem Marry van ’t Hoog. Zij had een korte vakantie naar Lunteren geregeld, maar die viel in het water door vervoersproblemen. Marry heeft één-op-één begeleiding nodig. Ze is eigenlijk aangewezen op De Zonnebloem of een ouderenbond, vertelt ze. Ze had zich zo verheugd op een paar dagen in de bossen. Om haar een beetje op te monteren bracht Liane den Haan haar op Nationale Ouderendag een mooie bos bloemen en een lekkere taart (foto boven).

Minder mobiel

Vooral rond de leeftijd van 75 jaar komt er de klad in goede mobiliteit, blijkt uit onderzoek dat het Ouderfonds liet uitvoeren onder ruim duizend Nederlanders. Ongeveer een op de drie 75-plussers (32 procent) heeft de laatste vijf jaar te maken gehad met een afname in mobiliteit. Bij een op de tien 75-plussers (12 procent) was dit zelfs een sterke afname. In Nederland gaat het dan om 151.000 ouderen. Van de groep die aangeeft de laatste vijf jaar een afname in mobiliteit te hebben meegemaakt, zegt ruim vier op de vijf dat dit kwam door gezondheidsredenen. Voor een op de tien kwam dit door een gebrek aan financiële middelen.

Passend vervoer

Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, zal er met de komende vergrijzing meer druk komen te liggen op passend (alternatief) vervoer voor ouderen, stelt het Nationaal Ouderenfonds. Ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen stappen 75-plussers namelijk minder vaak in de auto en op de fiets en maken ze vaker gebruik van WMO-vervoer, vervoer door vrijwilligers en de scootmobiel.

Lees verder onder de foto

Eenzaamheid

Wie minder mobiel wordt, voelt zich ook meer eenzaam, blijkt uit het onderzoek. Een op de vijf 55-plussers heeft de laatste vijf jaar een afname van mobiliteit meegemaakt en voelt zich daardoor vaker eenzaam dan de mensen die wel mobiel zijn gebleven. Negen op de tien 55-plussers in Nederland vindt het (heel) belangrijk om zich vrij te kunnen bewegen om gevoelens van eenzaamheid te voorkomen. Zij houden hierdoor regie over hun eigen leven, blijven meedoen aan de maatschappij en kunnen hun sociale contacten onderhouden.

Hulp van familie

83 procent van de ondervraagden zegt te kunnen rekenen op hulp van familie wanneer zij dat nodig hebben om van A naar B komen. Toch maakt maar 40 procent ook echt daadwerkelijk gebruik van hulp. Als zij hulp aannemen is dat vaker van buurtgenoten dan van vrienden of kennissen. De overgrote meerderheid van de 55-plussers (97 procent) is in het bezit van een auto. Liefst 65 procent van de ouderen is bang naar minder dingen toe te kunnen gaan als ze niet meer auto kunnen rijden.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer wordt door de helft van de 55-plussers zelden of nooit gebruikt. Iemands financiële situatie speelt mee bij het gebruik. Ouderen met een hoger inkomen gebruiken vaker de trein dan leeftijdsgenoten met een kleinere beurs. Alternatieve vervoersmogelijkheden zijn bij laagopgeleide ouderen significant minder bekend dan bij hoogopgeleide ouderen. 44 procent van de laagopgeleiden kent geen enkel vervoersalternatief, tegenover van 29 procent van de hoogopgeleiden. De huidige informatievoorziening kan dus inclusiever, concludeert het Nationaal Ouderenfonds.

 

Foto’s: Mandy Janssen en Marieke Viergever (Nationaal Ouderenfonds)

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!