Gezondheid

Peiling: mondzorg hoort in ziektekostenverzekering

Ruim 8 op de 10 de deelnemers aan een peiling van GOUD vinden dat veel meer mensen de kosten van de mondhygiënist zouden moeten kunnen verhalen op de basisverzekering. Het zou goed zijn als in ieder geval voor ouderen de mondhygiënist in de ziektekostenverzekering zit, vindt een groot deel van de ondervraagden. Een gezonde mond is immers goed voor de algehele gezondheidstoestand van mensen.

Lief zijn voor je gebit zou een dagelijks onderwerp moeten zijn. We poetsen immers elke dag onze tanden. Liefst tweemaal daags, zo luidt het advies. Je tanden goed onderhouden ligt voor de hand, maar is toch lang niet voor iedereen zo zelfsprekend, blijkt uit een peiling die GOUD Nederland onder zijn achterban hield. Bijna 1 op de 10 mensen (9,4 procent) bezoekt nooit een tandarts en ruim 15 procent van de deelnemers aan de peiling gaat pas naar de tandarts als er klachten zijn. Ook een mondhygiënist is voor veel mensen vreemd: iets meer dan 1 op de 5 mensen laat zich daar nooit controleren.

Bezoek aan de tandarts

De meerderheid van de deelnemers aan de enquête bezoekt wel op regelmatige basis een tandarts of mondhygiënist. Een kwart gaat jaarlijks eenmaal naar de tandarts en de helft van de ondervraagden zelfs tweemaal. Een nog groter percentage – ruim 59 procent – gaat minstens één keer per jaar naar de mondhygiënist. Bijna 1 op de 5 mensen bezoekt wel een mondhygiënist, maar niet op regelmatige basis. “Goed dat toch een duidelijke meerderheid geregeld een bezoek aan de tandarts of aan de mondhygiënist brengt”, vindt Kamerlid Liane den Haan. “Goede tandzorg heeft immers een preventieve werking op de algehele gezondheid van mensen. Wie zijn gebit niet onderhoudt, kan tandvleesontsteking oplopen, waardoor bacteriën vrij spel krijgen. En dat verhoogt de kans op longontsteking, aderverkalking en hart- en vaatziekten.”

Tevreden over het gebit

Uit de peiling, die in het kader van de Week van de Mondhygiënist werd gehouden, komt naar voren dat een grote meerderheid tevreden is over zijn of haar gebit. Liefst 87 procent vindt zijn of haar gebit goed, al merkt ruim de helft van de ondervraagden wel op dat het altijd beter kan. 13 procent oordeelt dat hij of zij een slecht gebit heeft, waarvan 1 op de 10 zich zelfs schaamt voor het eigen gebit.

Wat is verzekerd?

Veel mensen weten niet wat er op het terrein van mondzorg vergoed wordt door het basispakket van de ziektekostenverzekering en voor welke behandelingen men een aanvullende tandartsverzekering moet afsluiten. Ruim 1 op de 3 deelnemers aan de peiling geeft ruiterlijk toe niet te weten wat er wel en niet onder de diverse verzekeringen valt. 4 op de 10 mensen denkt dat kunstgebitten en protheses voor de boven- of onderkaak onder de basisverzekering valt, en dat klopt. Ook röntgenonderzoeken voor chirurgische tandheelkundige hulp vallen onder de basisverzekering, en dat weet 1 op de 3 mensen. Hetzelfde geldt voor behandeling van ernstige afwijkingen aan het gebit. Bijna iedereen (97 procent) weet dat voor plaatsing van kronen en bruggen in het gebit een aanvullende verzekering moet worden afgesloten. Ruim 83 procent is op de hoogte dat ook de behandelingen van een mondhygiënist(e) niet onder de basis-ziektekostenverzekering vallen.

Vergoeding voor ouderen

Voor jongeren tot 18 jaar zit de mondhygiënist wél in het basispakket van de zorgverzekering. Liefst 86 procent van de ondervraagden vindt dat ook voor ouderen de mondhygiënist in de basisverzekering zou moeten zitten. Juist voor deze meer kwetsbare groep is dat heel belangrijk, vinden de deelnemers. Van die groep is 41 procent bovendien van mening dat iederéén de kosten van de mondhygiënist zou moeten kunnen verhalen op de ziektekostenverzekering. 14 procent vindt dat de huidige regeling volstaat, omdat de zorgkosten nu al zo hoog zijn.

Informatieve website

Speciaal voor ouderen is er een website over mondverzorging: www.demondnietvergeten.nl. Bijna 9 van de 10 deelnemers aan onze peiling kenden de informatieve website nog niet. Deze site wordt van harte aanbevolen voor iedereen die wil checken of de mondzorg van hem of haar, of van zijn of haar naasten, extra aandacht verdient.

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!