Gezondheid

In haar allerlaatste commissiedebat in de Tweede Kamer vroeg Liane den Haan aandacht voor twee onderwerpen die zij in haar jaren als parlementslid met zeer grote regelmaat ter sprake bracht: de moleculaire diagnostiek en de concentratie van de kinderhartcentra. Tijdens ...

Algemeen

Zorg, onderwijs, koopkracht, energie, klimaat, het loopt allemaal vast omdat we met elkaar geen scherpe keuzes in het verleden hebben gemaakt, zei Liane den Haan bij de Algemene Beschouwingen. “En ik mis nog steeds een langjarige visie op wat voor ...

Welzijn

De missie van 113 Zelfmoordpreventie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Liane den Haan bracht een werkbezoek aan 113 in Amsterdam en zag hoe bevlogen medewerkers en vrijwilligers hulp en steun verlenen aan mensen met ...

Algemeen

Kamerlid Liane den Haan vroeg tijdens het debat over de toekomst van de ouderenzorg aan de huidige en toekomstige Kamerleden: “Geef de ouderenzorg ruimte, tijd en middelen om de transitie op een goede manier vorm te geven. Het gaat om ...

Algemeen

Liane den Haan stelt zich niet verkiesbaar voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. “Ik geloof in GOUD en in onze boodschap, maar de huidige politiek is helaas lelijk”, verwoordt zij de reden van haar beslissing. “Na een lange en moeilijke periode ...

Algemeen

Hoe ziet een week in de Tweede Kamer er doorgaans uit? Waarom vergaderen er in de grote zaal soms maar zo weinig parlementariërs? Hoe gaat dat met petities? Hoe stemmen partijen op motievoorstellen? Kamerlid Liane den Haan geeft het antwoord ...

Gezondheid

“Een sterke en goed functionerende eerstelijnszorg ontlast de rest van de zorgketen”, gaf Liane den Haan het grote belang van huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en tandartsen aan. “De uitvoering en timing van nieuwe plannen voor de eerstelijnszorg behoeven zorgvuldigheid”, aldus ...

Inkomen

Jonge werklozen vinden redelijk snel een nieuwe baan. Voor ouderen zonder werk ligt dat anders: voor hen is het vinden van een nieuwe werkkring nog altijd uiterst lastig. Voor 65-plussers die moeten of nog willen werken, is een nieuwe job ...

Inkomen

Er wordt al veel te lang gesproken over het dichten van het AOW-hiaat van Surinaamse Nederlanders. Liane den Haan doet een beroep op minister Schouten deze ouderen hun volledige AOW toe te kennen. “Draai niet verder om de hete brei ...

Algemeen

De Participatiewet blijkt geen onverdeeld succes te zijn. Het doel om meer mensen die nu nog inactief zijn beschikbaar te krijgen voor de arbeidsmarkt wordt onvoldoende gehaald. De belangrijkste oorzaak is dat een heel groot deel van de mensen waarvoor ...

Algemeen

“Voor mensen met dementie en hun naasten is het moeilijk om te praten over de dood, maar het is wel belangrijk om dat gesprek te voeren”, stelt Liane den Haan. Uit een onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat een mantelzorger ...

Welzijn

Vier jaar om te komen tot een Hervormingsagenda Jeugd is veel te lang, vindt Liane den Haan. Het Kamerlid riep de staatssecretaris op vaart te maken. “Doe wat je kunt om zaken zo te organiseren dat wij, kinderen en hun ...

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!