Gezondheid

De zorg is een zorgenkindje; er moet echt wat gebeuren willen we ook in de toekomst passende en kwalitatief goede zorg blijven leveren. Vier voorstellen van Kamerlid Liane den Haan die kunnen bijdragen aan het verminderen van de druk op ...

Gezondheid

Ruim 8 op de 10 de deelnemers aan een peiling van GOUD vinden dat veel meer mensen de kosten van de mondhygiënist zouden moeten kunnen verhalen op de basisverzekering. Het zou goed zijn als in ieder geval voor ouderen de ...

Welzijn

De ouderenzorg is een echt zorgenkindje, dat steeds zorgelijker wordt. Er is een tekort aan zorgmedewerkers, een tekort dat binnen tien jaar gigantische proporties gaat aannemen, en er zijn veel te weinig passende ouderenwoningen. De kabinetsplannen om deze problemen aan ...

Gezondheid

Patiënten moeten nog steeds heel lang wachten tot een nieuw medicijn beschikbaar komt: in Nederland bijna 600 dagen. Een vorig jaar aangenomen voorstel van Liane den Haan om de doorlooptijden van medicijnen te verkorten heeft nog weinig zoden aan de ...

Algemeen

Op woensdag 17 mei kunt u een kijkje nemen in het gebouw B67 in Den Haag, het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer. GOUD Nederland verzorgt die middag een interessante rondleiding. In het najaar van 2021 verhuisde de Tweede Kamer ...

Gezondheid

Meer voorlichting over een juist gebruik van noodnummer 112 en valpreventie voor ouderen – wat minder ritjes met de ambulance tot gevolg heeft – kunnen bijdragen om de personeelskrapte bij de ambulancediensten het hoofd te bieden. Het personeelstekort in de ...

Gezondheid

De zorgsector verduurzamen kan het best door heel stevig in te zetten op het voorkómen van ziektes, vindt Liane den Haan. Het inzetten op leefstijlpreventie is tot nu toe te halfbakken, oordeelt het Kamerlid: “We moeten echte stappen zetten, en ...

Inkomen

Het is van belang alles op alles te zetten om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen. De nieuwe Seniorenkansenvisie en de Wet gelijke kansen werving en selectie zijn een stap in de goede richting. “Discriminatie op welke grond dan ook ...

Wonen

De regering moet landelijk monitoren dat woningbouwcoöperaties gezamenlijk zoveel mogelijk dementievriendelijke woningen realiseren, vindt Liane den Haan. Het Kamerlid vroeg ook om te onderzoeken hoe het bouwen van nieuwe woonhofjes voor ouderen kan worden gestimuleerd en versneld. Liane den Haan ...

Gezondheid

“Neem geen onomkeerbare besluiten terwijl we nog niet zover zijn”, zei Liane den Haan in het debat over de sluiting van twee kinderhartcentra. De NZa heeft bedenkingen geuit over het nú nemen van een besluit over het concentreren van kinderhartzorg. ...

Gezondheid

In Nederland duurt het veel te lang voordat een nieuw vaccin beschikbaar komt. In onze buurlanden kunnen patiënten veel eerder over nieuwe vaccins beschikken. “Er valt nog een wereld te winnen als het gaat om het sneller beschikbaar maken van ...

Algemeen

Zestigduizend kranten, tientallen verkiezingsposters, duizenden kaarten met daarop ‘Jij bent GOUD’, ontelbare gesprekjes op straat, het campagneteam van GOUD laat heel Zuid-Holland kennismaken met de nieuwe politieke partij. “We stropen de mouwen op en gaan ervoor!”, zegt Willem Bakx tegen ...

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!