Inkomen

Ondernemers laten kansen liggen op krappe arbeidsmarkt

In veel sectoren is een groot tekort aan personeel. De zorg, de bouw, de horeca, het onderwijs: de vacatures vliegen je om de oren. En toch kunnen mensen van 50 jaar of ouder niet of nauwelijks aan een baan komen. Hoe komt het dat werkgevers de kans om ervaren, gemotiveerde en loyale 50-plussers niet aannemen, terwijl ze schreeuwen om personeel? Ik roep werkgevers hierbij op: pak je kansen en ontloop je verantwoordelijkheid niet!

De laatste tijd vallen me twee dingen op. Telkens als het over belangrijke zaken als de coronacrisis of het klimaat gaat, hoor ik de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof van MKB-Nederland onmiddellijk roepen dat de overheid moet compenseren voor kostenverhogingen of omzetdalingen. Ze roepen eigenlijk dat de burger die compensatie maar moet ophoesten. Want nu de overheid nauwelijks nog inkomsten genereert doordat de gasopbrengst nagenoeg is opgedroogd, betekent dat indirect dat u en ik deze lasten moeten dragen. Het is niets meer of minder dan een herverdeling van belastinggeld.

Tegelijkertijd lees ik in een recent onderzoek van vakbond CNV en ook in NRC dat hoogleraar Joop Schippers stelt dat veel werkgevers liever vacatures schrappen dan dat ze mensen aannemen van 50 jaar en ouder of mensen met een beperking.

‘Werkgevers kunnen niet vrijblijvend om geld blijven vragen, maar moeten de maatschappij ook wat bieden’

Parafraserend op een beroemde uitspraak van John F. Kennedy vind ik dat het bedrijfsleven niet alleen zou moeten denken aan wat de belastingbetalende burger voor hen kan doen, maar dat bedrijven óók moeten denken aan wat zij voor de burger kunnen doen. Het bedrijfsleven heeft immers ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. In dit geval namelijk om zowel 50-plussers als mensen met een beperking aan een baan te helpen en ze in dienst te houden. Daar hoor ik mevrouw Thijssen en de heer Vonhof helemaal niet over. Het lijkt wel of zij vinden dat werkgevers hierin geen enkele verantwoordelijkheid hebben.

Naast het feit dat ze geen verantwoordelijkheid nemen, laten ondernemers hiermee ook veel kansen liggen. Uit onderzoeken blijkt steeds weer dat oudere werknemers net zo productief zijn als jongeren, dat ze minder vaak ziek zijn en uiterst loyaal aan hun werkgever. Daarnaast brengen ze veel (levens)ervaring en kennis mee. Bovendien blijkt uit onderzoek dat als jonge en oudere mensen samenwerken, dat goed is voor de sfeer op het werk.

Dat brengt me terug bij het begin van mijn betoog: laten we steun vanuit de belastingbetaler koppelen aan het zorgen voor extra werkgelegenheid, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt zo groot is. Ik roep Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof op om hier net zo actief mee aan de slag te gaan als met verzoeken om compensatie en lastenverlaging!

Liane den Haan
Tweede Kamerlid GOUD Nederland

Dit opiniestuk is gepubliceerd in NRC Handelsblad van 10 november 2021

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!