Inkomen

Onduidelijkheid samenwonen binnen AOW eindelijk opgepakt

Een simpele vraag met een complex antwoord: ‘Wat is samenwonen volgens de richtlijnen die de Sociale Verzekeringsbank moet hanteren?’ Dat er geen duidelijk antwoord komt is al jaren een doorn in het oog van Liane den Haan. Het Kamerlid diende een motie in om deze vraag beantwoord te krijgen. Afgelopen dinsdag nam de Tweede Kamer de motie aan.

“In Nederland zijn 3,5 miljoen AOW-gerechtigden, waarvan 2,2 miljoen gehuwden en 1,3 miljoen alleenstaanden. Maar weten we dat wel zeker?”, vraagt Liane zich hardop af. “Want al sinds 2005 is het onduidelijk wat nu eigenlijk samenwonen binnen de AOW inhoudt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan op verschillende casussen niet éénduidig antwoorden en aangeven wat samenwonen precies is. Er is hier al eerder onderzoek naar gedaan en daar is het rapport ‘Leefvormen’ uit voortgekomen. Daar zijn drie varianten uitgewerkt hoe je dit probleem moet aanpakken. Zoals vaker in Den Haag komt er geen opvolging en ik wil dat er nu eindelijk een knoop wordt doorgehakt. Hopelijk komt er nu echt een einde aan de onzekerheid waar sommige ouderen in leven.”

Eenvoudiger en moderner

Het ministerie van Sociale Zaken heeft in 2021 het rapport ‘Leefvormen’ opgeleverd om inzichtelijk te maken waar de knelpunten zitten in de regelgeving van de verschillende leefvormen. Bijvoorbeeld wanneer je wel of niet samenwoont en of dit van invloed is op de hoogte van je AOW-uitkering. Het ministerie heeft geconcludeerd dat er in de meeste gevallen geen probleem is, maar dat door de complexe regelgeving én een andere beleving van mensen over de leefvormen het stelsel eenvoudiger en moderner moet worden.

Schrijnende gevallen

De normen die in het huidige stelsel gehanteerd worden zijn op verschillende manieren te interpreteren en hierdoor is de uitkomst van de toets door de SVB niet altijd voorspelbaar. Dit maakt dat burgers niet altijd weten waar ze aan moeten voldoen om niet gekort te worden op hun AOW. Het rapport komt met drie mogelijke varianten die verder verkend moeten worden, zodat schrijnende gevallen van mensen die een gedeelte van hun AOW verliezen door onduidelijke regelgeving tot het verleden behoren. Door de aangenomen motie wordt het ministerie aangespoord vaart te maken met de uitwerking.

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!