Gezondheid

Oplossingen voor betere in- en doorstroom in ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein sprak Liane den Haan met deskundigen over een betere doorstroom van de reguliere zorg, waardoor patiënten die wachten op een operatie eerder geholpen kunnen worden.

Tijdens een werkbezoek aan het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein nam Liane den Haan een kijkje op de zogenaamde PACU-afdeling. PACU staat voor Post Anesthesia Care Unit. Het is een speciale bewakingsafdeling verbonden aan de operatiekamers. Op de PACU worden patiënten opgenomen die na een operatie intensiever gecontroleerd en bewaakt moeten worden. Ze verblijven één nacht op de PACU, waar anesthesiologen en speciaal opgeleide verpleegkundigen over hen waken. De volgende ochtend verhuizen de patiënten naar de verpleegafdeling of, indien nodig, naar de Intensive Care.

Structurele verbeteringen

Op de PACU-afdeling van het St. Antonius Ziekenhuis ging Liane onder meer in gesprek met anesthesioloog/intensivist Anton de Bruin en met Caroline van der Marel, anesthesioloog en voorzitter van de NVA, de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Liane sprak met hen over oplossingen om de instroom en de doorstroom van de reguliere zorg structureel te verbeteren en op die manier meer patiënten die wachten op een operatie te kunnen helpen.

Tussen hoop en vrees

“Wij zien dat de doorstroom van patiënten die een operatie nodig hebben volledig vastloopt”, vertelde Caroline van der Marel. “Patiënten die een oncologische operatie moeten ondergaan, een nieuwe heup nodig hebben of noodgedwongen wachten op een zware hartoperatie leven daarom tussen hoop en vrees.” Caroline constateerde dat lange-termijn-beslissingen uitblijven, terwijl het coronavirus de komende jaren niet zomaar zal verdwijnen. “Deze pandemie leert dat je de problemen van morgen vandaag oplost. Wij zijn heel blij dat Liane met deze toekomstgerichte blik naar oplossingen kijkt”.

Doorgaan van operaties

Anton de Bruin en Caroline van der Marel pleiten ervoor het aantal PACU-bedden structureel op te hogen naar 350 tot 450. Nu zijn er in Nederland circa honderd PACU-bedden, in twintig ziekenhuizen. In ziekenhuizen zonder PACU-afdeling worden patiënten noodgedwongen verzorgd op een IC. Met veel meer PACU-bedden wordt het al dan niet doorgaan van operaties minder afhankelijk van de beschikbaarheid van een bed op de Intensive Care. “Dan kunnen we 35 procent van de IC-opnames afvangen en op een PACU-afdeling verzorgen. Dat zijn liefst zo’n 26.000 patiënten! Bovendien zijn er dan ook nog eens minder verpleegkundigen nodig”, aldus Caroline.

Breder opleiden

“Het kabinet kan verlichting bieden door versneld een verzekeringstarief te creëren of een alternatieve financiële regeling te treffen”, zegt Caroline van der Marel. Daarnaast moet zo snel mogelijk werk worden gemaakt van het breder opleiden van personeel, stellen de twee anesthesiologen: “Juist anesthesiologen, die breed zijn opgeleid, maakten in de afgelopen maanden opschaling van de IC’s en transport van coronapatiënten mogelijk.”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!