Inkomen

Meerderheid ouderen pessimistisch over nieuw pensioenstelsel

Ouderen zijn in overgrote meerderheid niet positief over het nieuwe pensioenstelsel, blijkt uit een peiling van de politieke partij GOUD Nederland. Liefst 74 procent van de ouderen vreest een slechter pensioen te krijgen. Dat de kans op indexatie groter is in het nieuwe stelsel gaat er bij 79 procent niet in. Zij geloven niet dat hun koopkracht vooruit gaat of zelfs maar behouden blijft.

Als het kabinet haar zin krijgt, hebben we over niet al te lange tijd een nieuw pensioenstelsel. Dat wordt beter dan het oude stelsel, belooft de regering. Het moet transparanter, eerlijker en persoonlijker zijn. De redenen om een nieuw pensioenstelsel in te voeren zijn helder en lovenswaardig: meer kans op indexatie, een transparant pensioen en betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Maar of dat werkelijk behaald gaat worden is uiterst onzeker, stelt Tweede Kamerlid Liane den Haan van GOUD Nederland. Veel pensioenspecialisten vrezen ook dat die beoogde doelen niet worden bereikt.

Minder eerlijk

Niet alleen pensioenkenners en Kamerleden zetten vraagtekens bij het nieuwe pensioenstelsel, ook in het land is het pessimisme groot. Uit een peiling van GOUD Nederland blijkt dat bijna 74 procent van de respondenten bang is een slechter pensioen te krijgen in het nieuwe stelsel. Ruim 76 procent denkt dat het nieuwe stelsel minder eerlijk wordt. 79 procent heeft er weinig of geen vertrouwen in dat er eerder geïndexeerd kan worden zodat de koopkracht behouden blijft.

Een beter pensioen

Niet iedereen is negatief over een nieuw stelsel. Zo denkt bijna 12 procent van de ondervraagden dat zij een beter pensioen zullen krijgen, meent één op de vijf mensen dat er sneller geïndexeerd kan worden en gelooft 17,5 procent dat het pensioen eerlijker zal worden.

Invaren gecompliceerd

Het ‘invaren’ – het overzetten van bestaande pensioenen en pensioenaanspraken naar het nieuwe stelsel – is voor velen een moeilijk thema. 38 procent vindt ‘invaren’ onduidelijk, 62 procent weet wel wat met ‘invaren’ wordt bedoeld. Van de mensen die weten waar het over gaat zegt 80 procent geen vertrouwen te hebben in de overheid bij het regelen van het ‘invaren’.

Onbehoorlijk

Om een stroom aan rechtszaken te voorkomen, kunnen mensen niet individueel naar de rechter stappen. Het kabinet heeft namelijk bepaald dat werknemers en gepensioneerden geen inspraak hebben bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. De mening van de ouderen daarover is vernietigend: 89 procent vindt dat onbehoorlijk. De overige 11 procent vindt het wel begrijpelijk, omdat het onbegonnen werk is om alle meningen en klachten te verwerken.

Te technisch

Het nieuwe pensioenstelsel moet transparanter en overzichtelijker worden. Tot nu toe lukt dat niet, vindt 24 procent van de deelnemers aan de peiling. De helft noemt het proces zelfs ronduit ondoorzichtig. 26 procent vindt dat er wel voldoende informatie is, al zegt meer dan tweederde daarvan dat het vaak te technisch is. Een zeer groot percentage – liefst 85 procent – laat weten niet of te weinig geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen door het pensioenfonds. Ruim negen op de tien respondenten heeft te maken met een pensioenfonds omdat ze al pensioen genieten of deelnemen aan een pensioenregeling.

Bij het oude houden

Hoe nu verder? Een meerderheid (60,7 procent) vindt dat het oude pensioenstelsel gehandhaafd moet blijven. Van dat percentage vindt ruim 42 procent dat er aanpassingen moeten komen om het oude stelsel up to date te maken. 15,5 procent zegt dat het nieuwe stelsel ingevoerd moet worden, waarvan meer dan de helft stelt dat er dan wel eerst verbeteringen doorgevoerd moeten worden. Bijna 24 procent is van mening dat het nieuwe stelsel opnieuw goed doorgerekend moet worden. Wat pakt het beste uit voor gepensioneerden, voor actieve ouderen en voor jongere werknemers?

Het pensioen blijkt nog een echte mannenzaak: van de deelnemers aan de peiling is 75 procent man. Het merendeel van de respondenten – 94 procent – is 50 jaar of ouder.

 

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!