Gezondheid

Slechts papieren plannen voor personeelstekort verpleeghuizen

Er dreigt een groot tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen. Oplossingen voor dat personeelstekort staan alleen nog maar op papier. Best practices in andere verpleeghuizen implementeren en zorgen dat verpleegkundigen uitsluitend verpleegtechnische zorg hoeven te verrichten kunnen het personeelstekort terugdringen.

Er staan allerlei goede plannen op papier die voor verlichting kunnen zorgen bij het personeelstekort in de ouderenzorg, zoals innovatie, technologie en het anders organiseren van zorg. “Maar die papieren oplossingen moeten natuurlijk eerst werkelijkheid worden”, wees Liane den Haan op de zwakke plek.

Best practices

Liane heeft daarom gevraagd om een aanjaagteam om best practices te verzamelen en te helpen implementeren in andere verpleeghuizen. “Op die manier kan het personeelstekort teruggedrongen worden”, zei Liane, die aan minister Helder enkele vragen stelde over het Actie Leer Netwerk dat deze best practices verzamelt en verspreidt.

Modulair opleiden

Liane verzocht de bewindsvrouw ook snel aan de slag te gaan met modulair opleiden. Liane diende daarover een motie in die is aangenomen. Bedoeling is dat alle zorgprofessionals die nu nog druk zijn met taken waarvoor geen verpleegopleiding nodig is daarvan verschoond blijven. “Nu zijn er zoveel professionals in de zorg bezig met het doen van taken waar je geen verpleegkundige opleiding voor nodig hebt. Dat kan anders”, aldus Liane.

► Druk op de zorg moet verminderen; vier aangenomen voorstellen

 


 

De volledige inbreng van Kamerlid Liane den Haan bij het dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen met minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport.

“We worden allemaal ouder en leven langer. We blijven langer gezond, maar uiteindelijk hebben we allemaal zorg nodig. De vergrijzing komt niet uit de lucht vallen. Dat betekent dat we al veel langer wisten dat er een infrastructuur moest zijn in de ouderenzorg die de zorgvraag kon gaan opvangen. En dat is niet gebeurd.

In alle sectoren is personeelstekort. Er zijn meer ouderen en aan de andere kant gaan zorgprofessionals in de zorg met pensioen en er zijn veel te weinig jongeren die hun plek in nemen. Daarom denk ik ook dat voor een deel de plannen zoals die genoemd worden in de Programma’s Wonen, zorg en ondersteuning van ouderen (Wozo) en Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn oplossingen biedt voor het personeelstekort. Innovatie en technologie, het anders organiseren van zorg, inzetten op behoud van medewerkers en het anders organiseren van het werk. Maar die oplossingen staan vooralsnog alleen op papier. En moeten natuurlijk eerst werkelijkheid worden.

En daar zit nou vaak het probleem. Goede plannen op papier zetten is nog niet het moeilijkst. Het gaat om de uitvoering. De minister weet heel goed hoe het moet, ze komt zelf bij een verpleeginstelling vandaan waar het grotendeels wel goed gaat. En als het daar kan, dan moet het toch ook in andere verpleeghuizen mogelijk zijn?

Daarom heb ik in een vorig debat over dit onderwerp een motie ingediend waarin ik vraag naar een aanjaagteam om best practices te verzamelen en te helpen implementeren in andere verpleeghuizen om personeelstekort terug te dringen. In de reactie van de minister op deze motie lees ik dat het Actie Leer Netwerk dit al doet. Ik heb de website bekeken en ik heb daarover nog een paar vragen aan de minister.

Hoeveel verpleeghuizen bereiken zij? Hoe ondersteunen zij verpleeghuizen die zaken willen veranderen? Zij faciliteren netwerken in de regio die aan de slag gaan met innovatieve werkvormen. Zijn er inmiddels in alle regio’s van die netwerken? En in hoeverre werken zij samen met het aanjaagteam dat binnen de Wozo wordt opgezet? En worden de veranderingen integraal doorgevoerd, of gaat het moeizaam?

Herwaarderen van ouderen op de arbeidsmarkt is van belang. U verwijst in uw brief van 22 december naar de Seniorenkansenvisie. Ik neem aan dat u samen met uw collega op Sociale Zaken overleg hebt over het behoud van ouderen in de zorg, maar ook over eventuele instroom. Hoe gaan de twee ministers hiermee aan de slag?

Kan de minister snel aan de slag gaan met mijn motie over modulair opleiden? Nu zijn er zoveel professionals in de zorg bezig met het doen van taken waar je geen verpleegkundige opleiding voor nodig hebt. Dat kan anders.”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!