Wonen

Pleidooi voor integrale visie op wonen; de woonleefvisie

Liane den Haan van GOUD Nederland pleit voor een integrale woonleefvisie. In die visie worden álle aspecten betrokken die zorgen voor een aantrekkelijk woonklimaat in een gemeente.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wil wonen, zorg, welzijn en werk combineren tot een woonzorgvisie. Liane den Haan vindt dat een goede eerste stap, maar ze pleitte ervoor álle aspecten erbij te betrekken die nodig zijn om goed te kunnen wonen, zoals ook leefbaarheid en veiligheid. Liane wil een integrale woonleefvisie. “Want de titel woonzorgvisie is stigmatiserend; niet iedereen heeft zorg nodig. Het gaat om een aantrekkelijk woonklimaat in een gemeente voor alle burgers en daar een integrale visie op ontwikkelen.

‘Ontschotten’

“Een woonleefvisie zet aan tot meer integraal denken”, zei Liane bij het debat in de Tweede Kamer. “Steeds meer gemeenten hebben op dit moment een woonzorgvisie, die dus alleen wonen en zorg belicht. En ze doen er actief weinig mee. Waar het vaak stokt is de samenwerking in de praktijk. De portefeuilles wonen en zorg zijn vaak bij verschillende wethouders belegd, waardoor die visies te vaak blijven liggen en er niks van de grond komt. Er moet in de praktijk ‘ontschot’ worden.” Liane vroeg minister De Jonge in gesprek te gaan met gemeenten hierover. “Je merkt namelijk dat het in gemeentes waar de portefeuilles wel onder één wethouder vallen beter gaat.”


 

Inbreng van Liane den Haan bij het commissiedebat De Staat van de Woningmarkt met Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting.

“De minister en ik waren het in het vorige debat over eens dat er meer moet worden ingezet op ouderenhuisvesting om de doorstroom op de woningmarkt op gang te brengen. Ik was ook blij dat hij aangaf dat er een apart programma zou komen rondom het bouwen voor ouderen met de opmerking dat daar misschien wel de grootste uitdaging ligt de komende periode. Daarom was ik echt wel teleurgesteld toen ik zag dat het programma rondom wonen voor ouderen pas als laatst, in juni, naar de Kamer wordt gestuurd. Kan de minister aangeven waarom hij daarvoor gekozen heeft?

Ik wil graag nog een keer aandacht vragen voor de woonleefvisies. Ik zie dat de minister in het programma ‘een thuis voor iedereen’ wil inzetten op het combineren van wonen, zorg, welzijn en werk tot een woonzorgvisie, zodat duidelijk wordt wat verschillende aandachtgroepen nodig hebben als het om goed wonen gaat. Dat is natuurlijk een goede eerste stap, maar waarom zou je dan niet ook echt alle aspecten betrekken, zoals ook bijvoorbeeld leefbaarheid en veiligheid die nodig zijn om goed te kunnen wonen voor iedereen, en dat combineren tot een integrale woonleefvisie? De titel woonzorgvisie is stigmatiserend, want niet iedereen heeft zorg nodig. Het gaat om een aantrekkelijk woonklimaat in een gemeente voor alle burgers en daar een integrale visie op ontwikkelen. Graag een reactie van de minister.

Een woonleefvisie zet ook aan tot meer integraal denken. Het coalitieakkoord spreekt hier ook over. Steeds meer gemeenten hebben op dit moment een woonzorgvisie, die dus alleen wonen en zorg belicht. En ze doen er actief weinig mee. Waar het vaak stokt is de samenwerking in de praktijk. De portefeuilles wonen en zorg zijn vaak bij verschillende wethouders belegd, waardoor die visies te vaak blijven liggen en er niks van de grond komt. Er moet in de praktijk ‘ontschot’ worden.

De minister spreekt over meer regie. Is hij voornemens om hierover in gesprek te gaan met gemeenten? Je merkt namelijk dat het in gemeentes waar de portefeuilles wel onder één wethouder vallen, het beter gaat.

Zorggeschikt bouwen

Dan zorggeschikt bouwen. Dat kost 15 tot 25.000 euro meer per woning. Bijvoorbeeld bredere gangen/deuren, en woningen geschikt maken voor domotica. Corporaties kunnen maar 633 of 678 euro huur vragen, terwijl er eigenlijk 900 euro huur nodig is om het rendabel te maken. Als woningen zorggeschikt zijn, betekent dat dat mensen langer thuis kunnen wonen. Bij intramuraal verblijf zijn de kosten 90.000 euro per jaar. Dat is aanzienlijk meer dan die 15 tot 25.000 euro per woning als mensen thuis blijven wonen. Dat is een simpele rekensom. Maar omdat het weer uit een ander potje komt is er niet te schuiven. Vindt de minister ook dat er ‘ontschot’ moet worden? En hoe ziet hij dit voor zich?

Mensen met dementie

Tot slot wil ik aandacht vragen voor mensen met dementie. Over zo’n kleine 20 jaar zijn er een half miljoen mensen met dementie in Nederland. En dus is belangrijk dat bij de bouw van nieuwe woningen, er ook aan wordt gedacht om woningen geschikt te maken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bouwen van meer passende woningen voor mensen met dementie kan de doorstroom op de huizenmarkt ook versnellen. Denk daarbij aan woningen die ook beschikbaar blijven voor de partner als iemand met dementie overlijdt, en ervoor zorgen dat iemand met dementie in zijn of haar eigen buurt kan blijven wonen. Kan de minister mij toezeggen deze groep ook bij de deelprogramma’s ‘een thuis voor iedereen’ en ‘wonen en ouderen’ te betrekken?”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!