Gezondheid

Preventieve maatregelen ontlasten de zorg

Liane den Haan brak in de Tweede Kamer een lans voor preventie, zowel op het gebied van leefstijl als op het medische vlak. “Elke persoon die door preventieve maatregelen geen of minder zorg nodig heeft, is er één”, zei Liane, ook met het oog op het ontlasten van de zorg.

In een debat met staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid kaartte Liane den Haan een aantal medische preventiethema’s aan.

1. Vaccinaties

In Nederland duurt het gemiddeld negen jaar (!) voordat een nieuw vaccin toegankelijk is voor de patiënt. “Dat moet veel sneller kunnen. Het zou toch binnen een jaar na de EMA-registratie moeten kunnen”, opperde Liane en zij vroeg aan staatssecretaris Van Ooijen hoe hij deze tijd drastisch gaat verminderen.

2. Opsporing chronische ziektes

“Door het vroegtijdig opsporen van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade kan veel leed worden voorkomen”, zei Liane den Haan. “Bovendien wordt er geld mee bespaard en wordt de zorg minder belast.”

3. Beroertepreventie

Om beroertes te voorkomen is vroegtijdig opsporen van boezemfibrilleren van belang. “Het voorkomt enorm veel leed en uit meerdere onderzoeken blijkt dat het screenen van boezemfibrilleren kosteneffectief is”, gaf Liane aan. “Beroertes staan in de top 10 van de duurste ziekten van Nederland. De zorgkosten worden geschat op 1,7 miljard euro per jaar.”

4. Ziektegerelateerde ondervoeding

Goede voeding kan ervoor zorgen dat de gezondheid van patiënten sterk verbetert. “Het verstrekken van medische voeding in ziekenhuizen en verpleeghuizen kan bijdragen aan verhoogde effectiviteit van de medicatie, reductie van complicaties en een positieve invloed op herstel”, aldus Liane den Haan.

 


 

De volledige inbreng van Liane den Haan bij het commissiedebat Medische preventie / Verslavingszorg / Drugspreventie met staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“We hebben te maken met enorme personeelstekorten in de zorg. Doordat mensen steeds ouder worden en personeel de komende jaren moeilijk te vinden zal zijn, zal de druk op de zorg de komende jaren naar verwachting alleen maar toenemen. Daarom moeten we alles aangrijpen om de zorg zoveel mogelijk te ontlasten. Elke persoon die door preventieve maatregelen geen of minder zorg nodig heeft, is er één. We moeten preventie, en dan heb ik het over zowel leefstijl- als medische preventie, op een goede en efficiënte manier in ons zorgstelsel implementeren. Om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk kwalitatief leven te laten hebben en om de zorg te ontzien.

Vaccinaties zijn belangrijk in het kader van medische preventie. Ik vind het daarom verbijsterend dat het gemiddeld negen jaar duurt voordat een vaccin dat goedgekeurd is door de EMA, hier in Nederland toegankelijk is voor de patiënt. We zien hetzelfde bij geneesmiddelen en nieuwe medische technologieën: het duurt eindeloos lang voordat die beschikbaar zijn en ingezet worden door het veld. Bij vaccins is het vooral het advies van de Gezondheidsraad dat lang op zich kan laten wachten.

Ik begrijp dat het gemiddeld zes jaar duurt voordat een nieuw vaccin op de werkagenda van de Gezondheidsraad komt en daarna kan het nog een anderhalf jaar duren voordat het advies verschijnt. Dat moet toch korter kunnen? Waarom zijn er geen vaste tijden waarin de Raad het advies klaar moet hebben? Het zou toch binnen een jaar na de EMA-registratie moeten kunnen? Ik hoor graag van de staatssecretaris hoe hij deze tijd drastisch gaat verminderen.

En kan de staatssecretaris uitleggen waarom wij in Nederland niet vaker gebruik maken van de adviezen over vaccins van bijvoorbeeld de WHO en de ECDC? Zijn er geen mogelijkheden om deze adviezen in sommige gevallen over te nemen in plaats van op nationaal niveau nog een advies uit te laten brengen? Is dat niet dubbelop?

Ook als het gaat om vroege opsporing van chronische ziektes, is er nog een wereld te winnen. Door het vroegtijdig opsporen van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade, kan veel leed worden voorkomen, geld worden bespaard en belasting van de zorg worden verminderd.

Onlangs heeft de staf van de commissie VWS op mijn verzoek een reader samengesteld over beroertepreventie. Daar wil ik ze voor bedanken en natuurlijk ook dank aan de professionals uit het veld voor het aanleveren van informatie. Ik zou de staatssecretaris willen aanraden om de reader eens door te lezen. Ik heb ‘m hier liggen, hij kan ‘m meenemen. Want de oproep van de partijen uit het veld is duidelijk: er moet meer ingezet worden op het gebied van het vroegtijdig opsporen van boezemfibrilleren. Het voorkomt enorm veel leed en uit meerdere onderzoeken blijkt dat het screenen van boezemfibrilleren kosteneffectief is. Beroertes staan in de top 10 van de duurste ziekten van Nederland. De zorgkosten worden geschat op 1,7 miljard euro per jaar. Hoe staat het met de uitvoering van de aangenomen motie waarin ik verzoek om beter in te zetten op beroertepreventie door middel van preventieve opsporing en de inzet van DOAC’s? Dit is laaghangend fruit en ik zou zo graag zien dat de staatssecretaris hier snel mee aan de slag gaat. En hoe kijkt de staatssecretaris aan tegen structurele financiering van vroegtijdige opsporing van chronische ziekten zodat het kan worden ingebed in de zorg?

Is de staatssecretaris het met mij eens dat het tijd wordt voor een structurele landelijke aanpak voor vroegtijdige opsporing van chronische ziekten?

Tot slot wil ik nog iets zeggen over ziektegerelateerde ondervoeding. Voeding is enorm belangrijk om gezond te blijven of weer te worden. Voeding voor medisch gebruik kan ervoor zorgen dat gezondheidsuitkomsten van patiënten sterk verbeteren. Iedere dag sterft er één Nederlander aan ondervoeding. Inzet van medische voeding bijvoorbeeld in ziekenhuizen en verpleeghuizen kan bijdragen aan verhoogde effectiviteit van medicatie, reductie van complicaties en een positieve invloed op herstel. Kan de staatssecretaris kwaliteitsindicatoren voor ziektegerelateerde ondervoeding verplicht maken voor iedere instelling en dit verder uitbreiden naar de eerste lijn? Zou de staatssecretaris in gesprek willen gaan met de beroepsgroep om screening op en dieetbehandeling van ziektegerelateerde ondervoeding onderdeel te laten maken van intakegesprekken bij patiënten door zorgverleners?”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!