Algemeen

Regeringspartijen uit de gratie bij ouderen om AOW

De regeringspartijen VVD, D66, CDA of ChristenUnie mogen vrezen dat zij bij de gemeenteraadsverkiezingen de rekening gepresenteerd krijgen voor de kabinetsplannen met de AOW. Uit een peiling van Fractie den Haan blijkt dat bijna de helft van de respondenten bij de gemeenteraadsverkiezingen bewust niet zal stemmen op de coalitiepartijen.

Het kabinet wil de AOW eenmalig loskoppelen van het minimumloon. Als het plan van VVD, D66, CDA en ChristenUnie doorgaat, stijgen het minimumloon en de bijstandsuitkering de komende kabinetsperiode met 7,5 procent, de AOW echter niet. Zo wil het kabinet miljarden euro’s besparen. Het plan krijgt niet alleen veel kritiek van de oppositiepartijen, ook ouderen komen massaal in opstand en zelfs de ouderenafdelingen van de coalitiepartijen hebben zich openlijk tegen het plan uitgesproken.

Gemeenteraadsverkiezingen

De regeringspartijen mogen bevreesd zijn voor wat de voorgestelde AOW-ontkoppeling voor hen betekent bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Bij een peiling die Fractie den Haan onder 40-plussers hield, gaf bijna de helft (48 procent) aan vanwege het AOW-voorstel níet te stemmen op de VVD, D66, CDA of ChristenUnie. 21 procent meldde door het AOW-plan bewust te stemmen op een lokale politieke partij. 9 procent stemt wel op een landelijke partij, maar op een andere dan men van plan was. 22 procent zegt de voorstellen rond de AOW niet mee te nemen bij de keuze voor 16 maart, het merendeel omdat gemeenteraadsverkiezingen niets te maken hebben met de landelijke politiek.

Prijzen stijgen hard

Bijna één op de tien respondenten (9 procent) heeft begrip voor het ontkoppelingsplan van het kabinet en vindt het acceptabel, onder meer omdat het eenmalig is en omdat er veel geld mee kan worden bespaard. 84 procent vindt het plan onacceptabel: 34 procent omdat zij op hun pensioen al 20 procent aan koopkracht hebben ingeleverd ten opzichte van werkenden en 50 procent omdat óók voor gepensioneerden de prijzen van boodschappen, de energiekosten en de zorgkosten hard stijgen. De 700 miljoen euro die het kabinet beschikbaar wil stellen voor de verhoging van de ouderenkorting vindt 79 procent van de ondervraagden onvoldoende, onder meer omdat mensen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen daarvoor niet in aanmerking komen.

Kwartje van Kok

De toezegging van het kabinet dat de ontkoppeling van de AOW van het minimumloon éénmalig is, kan slechts 4 procent bekoren. 13 procent vreest dat er toch een trend wordt gezet voor de toekomst, ondanks de belofte van het kabinet en 35 procent gelooft het kabinet niet, waarbij ze terugdenken aan het beruchte Kwartje van Kok. Bijna de helft (48 procent) vindt de kabinetsbelofte weinig of niets waard; een volgend kabinet kan de loskoppeling gewoon verder doorzetten. Liefst 91 procent van de respondenten is het met Kamerlid Liane den Haan eens dat het wel laten meestijgen van de AOW met het minimumloon ook te maken heeft met ouderen het respect geven dat ze verdienen.

Miljardenfondsen

51 procent van de respondenten vindt dat het geld dat nodig is om de AOW níet te ontkoppelen gevonden kan worden in de miljardenfondsen voor Klimaat, Stikstof en Mobiliteit die de regering heeft ingesteld. 25 procent meent dat er wel iets minder geld dan begroot naar de departementen Defensie, Justitie of Onderwijs kan. De overige 24 procent vindt dat Defensie, Justitie en Onderwijs het geld dat het kabinet Rutte IV voor hen heeft begroot hard nodig hebben. Ruim drie op de vier deelnemers aan de peiling (79 procent) meent dat jongeren niet of te weinig beseffen dat ingrijpen op de AOW ook hén raakt.

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!