Gezondheid

Rouleren op acute as geeft ruimte op intensive care

Kamerlid Liane den Haan wil dat anesthesiemedewerkers binnenkort ingezet worden op de intensive care en binnen de acute as in ziekenhuizen. Door te rouleren binnen de acute as neemt de werkdruk af, en de capaciteit op de intensive care toe.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van Kamerlid Liane den Haan om ook anesthesiemedewerkers breed op te leiden voor verschillende werkzaamheden binnen de acute as in het ziekenhuis. Onder de acute as vallen de intensive care (IC), de operatiekamers, de holding, de verkoeverkamer (uitslaapkamer) en de PACU. “Het is belangrijk dat de acute as efficiënter wordt georganiseerd om een eventuele uitbraak van het coronavirus het hoofd te kunnen bieden”, vindt Liane den Haan. “Ook het Expertteam Covidzorg heeft de aanbeveling gedaan om zo spoedig mogelijk zorgmedewerkers op te leiden voor alle werkzaamheden binnen de acute as.”

Rouleren

Anesthesiemedewerkers en verpleegkundigen die werken binnen de acute as kunnen zo rouleren tussen de diverse afdelingen. “Op die manier kunnen zij het zwaardere werk – bijvoorbeeld op een IC – afwisselen met werk op afdelingen waar de belasting emotioneel minder zwaar is”, stelt Liane. “Daardoor ervaren zij minder stress en werkdruk, en stromen er minder zorgmedewerkers uit.”

PACU

“Loopbaanperspectief en verbetering van de mentale en fysieke gezondheid is van groot belang nu de krapte op de arbeidsmarkt steeds verder toeneemt en we in de zorg niemand kunnen missen”, vindt Liane. “Rouleren op de acute as is één manier om dit te bereiken. Een andere manier is het realiseren van meer PACU-bedden.” Op een PACU-afdeling (Post Anesthesia Care Unit) worden patiënten opgenomen die na een operatie intensiever gecontroleerd en bewaakt moeten worden. PACU’s ontlasten de IC’s. Er zijn in Nederland circa honderd PACU-bedden, in twintig ziekenhuizen. In ziekenhuizen zonder PACU-afdeling worden patiënten noodgedwongen verzorgd op de intensive care. “In een eerdere motie heb ik gevraagd extra PACU-bedden te creëren en de acute as anders te organiseren, om zo meer patiënten te kunnen helpen. Toen werd mijn voorstel helaas nog afgewezen.”

Eerste stap

Als er 350 tot 450 extra PACU-bedden gerealiseerd worden, kunnen liefst 26.000 patiënten meer worden opgenomen op een intensive care. “Met tussen de 100.000 en 120.000 in te halen operaties lijkt mij dat zeer urgent”, zegt Liane den Haan. “Ik ben blij dat de eerste stap nu toch is gezet: dat ook anesthesiemedewerkers – na een opleiding van drie tot vier maanden – kunnen worden ingezet op de intensive care en binnen de acute as.”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!