Welzijn

Regelmatig bewegen en sporten is voor ouderen essentieel

Er moet veel meer aandacht voor sporten en bewegen voor ouderen komen, vindt Kamerlid Liane den Haan. “Want bewegen is essentieel als je goed ouder wilt worden.”

Er is helaas maar weinig aandacht voor sporten voor ouderen. “Sterker nog, op de vergaderagenda van het commissiedebat Sportbeleid zie ik geen enkel stuk over ouderen staan”, stelt Liane den Haan vast. “En dat is jammer, want bewegen is essentieel als je goed ouder wilt worden. Bewegen is goed voor het algemene welzijn en de gezondheid, is een stukje valpreventie en als je het samen met anderen doet gaat het ook nog eens eenzaamheid tegen.”

Beweegtuinen

Liane informeert naar de status van enkele moties die zij heeft ingediend en die aangenomen zijn door de Tweede Kamer. Allereerst naar de inzet van beweegtuinen, waar ouderen kunnen bewegen en elkaar ontmoeten. Volgens minister Helder zit het met elkaar ontmoeten in beweegtuinen wel goed, maar is er weinig effect op het beweeggedrag. Liane wil graag weten hoe de minister dit weet, of het onderzocht is, en wat er dan vervolgens aan te doen valt.

Buurtsportcoaches

Een andere aangenomen motie vroeg om het opnemen door gemeenten van het sport- en beweegbeleid in woonleefvisies. Liane wil van de bewindsvrouw weten hoeveel gemeenten daar actief mee aan de slag zijn gegaan en hoe dat wordt gemonitord. Liane vraagt ook hoe buurtsportcoaches ouderen bereiken en welk effect de inzet van buurtsportcoaches heeft op de gezondheid en het welzijn van ouderen.

Beweegomgeving

Liane wil weten hoeveel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van een leefomgeving die stimuleert tot bewegen. “Hebben de gemeenten hiervoor voldoende budget? Er is niks geoormerkt, en ik weet dat gemeenten veel op hun bordje hebben liggen. Dus ik kan me ook voorstellen dat het geld naar andere zaken gaat.”

 


 

De volledige inbreng van Kamerlid Liane den Haan voor het commissiedebat Sportbeleid. Uiteindelijk kon Liane niet aan dit debat met minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport deelnemen, omdat gelijktijdig het (verplaatste) plenaire debat over de uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten plaatsvond. Hieronder de inbreng die Liane had willen uitspreken.

“Als ik naar de stukken kijk bij dit commissiedebat dan valt mij meteen iets op: er is weinig aandacht voor ouderen. Sterker nog, op de agenda zie ik geen stuk over ouderen staan. En dat is jammer, want bewegen is essentieel als je goed ouder wilt worden.

Buurtsportcoaches zijn een goed middel om bewegen voor ouderen mogelijk te maken. Ik ken een stel, twee 70-plussers, dat elke week in de beweegtuin met een groep ouderen onder begeleiding van een buurtsportcoach een uurtje sport. Ze doen conditietraining, maar ook spierversterkende oefeningen. Het is een sociaal gebeuren, en de mensen in de groep vinden het zo leuk dat zij samen nog een keer per week een uurtje trainen, zonder de coach. Zij hebben daar contacten opgedaan en merken dat ze vooruitgaan en sterker worden. Bewegen gaat op deze manier eenzaamheid tegen, het is een stukje valpreventie en het is goed voor algemene welzijn en gezondheid.

Eind 2021 heb ik een motie ingediend over de inzet van beweegtuinen. In een reactie van de minister zie ik dat ouderen het leuk vinden om andere ouderen in beweegtuinen te ontmoeten, maar dat er weinig effect wordt gezien als het gaat om beweeggedrag. Als ik dan naar die groep kijk, die ik net beschreef, dan ben ik hier verbaasd over. Kan de minister aangeven hoe zij dat weet?

Uit welk onderzoek blijkt dat? En wat zouden we daaraan kunnen doen? Worden deze initiatieven wel voldoende onder de aandacht gebracht?

De voorganger van de minister, de heer Blokhuis, gaf tijdens een wetgevingsoverleg Sport en bewegen aan dat 81 procent van de buurtsportcoaches zich mede richt op ouderen. Dat is een mooi cijfer, maar wordt er ook gemonitord hoeveel ouderen die buurtsportcoaches bereiken? En in hoeverre heeft de inzet van buurtsportcoaches effect op de gezondheid en het welzijn van ouderen? In haar reactie op de motie geeft minister Helder aan dat het beter is om het breder te trekken en in te zetten op een beweegvriendelijke omgeving. Daar ben ik het natuurlijk mee eens, maar ik zou toch ook graag zien dat er gekeken wordt hoe we beweegtuinen effectief kunnen maken voor de gezondheid van ouderen. Als ik dan kijk naar het voorbeeld waarmee ik begon, dan kan het dus wél.

Dan nog iets over een andere aangenomen motie van mij waarin ik verzoek bij gemeenten aan te dringen om sport- en beweegbeleid op te nemen in woonleefvisies. Ik blijf het zeggen: het kabinet blijft het hebben over woonzorgvisies, maar ik vind woonleefvisies toch echt een betere benaming. De minister geeft aan dat sport- en beweegbeleid al onderdeel is van de handreiking ‘Voor een toekomstbestendige woonzorgvisie’ van de Taskforce Wonen en zorg. Dat is fijn, maar hoeveel gemeenten zijn hier actief mee aan de slag gegaan? Wordt dat gemonitord? Kan de minister een laatste stand van zaken geven?

Ik lees in diezelfde brief dat een inspiratietool ‘Leefomgeving senioren’ is ontwikkeld door het landelijk overleg Thema-instituten. Ik heb die bekeken en er staan inderdaad handvatten in om aan de slag te gaan met een leefomgeving die stimuleert tot bewegen. Maar het is natuurlijk leuk om plannen op papier te hebben staan, maar ook hier weer, hoeveel gemeenten zijn hiermee aan de slag gegaan? Hebben zij hiervoor voldoende budget? Er is niks geoormerkt, en ik weet dat gemeenten veel op hun bordje hebben liggen. Dus ik kan me ook voorstellen dat het geld naar andere zaken gaan die meer prioriteit hebben. Kan de minister mij hierover informeren?”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!