Gezondheid

Staatssecretaris wil geen jaarlijkse medicatie-APK

Bij 39 procent van de mensen die langer dan vijf jaar gebruik maken van medicijnen heeft geen tussentijdse controle plaatsgevonden met betrekking tot hun medicijngebruik. Juist bij langdurig gebruik van geneesmiddelen liggen ongewenste neveneffecten op de loer. Fractie den Haan stelde vragen aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid en pleit voor een jaarlijkse medicijnbeoordeling. Maar de bewindsman vindt een jaarlijkse controle bij alle patiënten die langdurig medicijnen gebruiken niet noodzakelijk.

Liefst 71 procent van de medicijngebruikers heeft langer dan vijf jaar medicatie. Daarvan heeft 39 procent nog nooit een tussentijdse controle gehad over hun medicatiegebruik, blijkt uit een onderzoek van het tv-programma Radar onder 30.000 Nederlanders. Kamerlid Liane den Haan diende vragen in bij staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Liane wilde weten wat hij vindt van de verontrustende berichtgeving over het langdurige en potentieel gevaarlijke medicatiegebruik van vele Nederlanders.

Verantwoordelijkheid voor zorgverleners

Voor patiënten die aangeven begeleiding bij hun medicatiegebruik nodig te hebben, vindt staatssecretaris Blokhuis het belangrijk dat zij deze zorg ook krijgen. “Daar ligt een verantwoordelijkheid van de zorgverleners. Daarnaast is het ook van belang dat patiënten die behoefte hebben aan meer contact zich duidelijk uitspreken, zodat de zorgbehoefte zichtbaar wordt voor zorgverleners”, schrijft de bewindsman in zijn antwoorden aan Liane den Haan.

Langdurig medicatiegebruik

Eén op de tien mensen maakt langer gebruik van medicatie dan is vastgesteld in de voorgeschreven behandelduur. Liane vroeg daarom aan de staatsecretaris wat hij vindt van het hoge aantal mensen dat niet op tijd stopt met hun medicatie. “Langdurig medicatiegebruik kan leiden tot vervelende neveneffecten”, zegt Liane. “Daarom is het noodzakelijk om het medicatiegebruik van mensen bijtijds te controleren.” Liane wilde van Paul Blokhuis weten wat hij vindt van het idee om een jaarlijkse medicatie-APK voor mensen die langdurig medicijnen gebruiken te introduceren. Na een medicatiebeoordeling kan bijvoorbeeld de conclusie worden getrokken dat het niet meer nodig is om een bepaald medicijn te blijven gebruiken.

Passende oplossing

Volgens staatssecretaris Blokhuis hebben apotheker, patiënt en voorschrijver alle drie een verantwoordelijkheid zich uit te spreken wanneer er meer begeleiding nodig is bij het gebruik van geneesmiddelen. “Wanneer een zorgverlener of patiënt een probleem signaleert, stemmen de apotheker en voorschrijver af en vinden zij in samenspraak met de patiënt een passende oplossing.” Een jaarlijkse controle is daarom niet voor iedereen noodzakelijk, vindt de bewindsman. “Er vindt al medicatiebewaking, medicatiebeoordelingen, en eerste en tweede uitgifte begeleiding plaats. Bovendien zou, vanwege de gelimiteerde capaciteit van de zorg, een jaarlijkse APK kunnen leiden tot minder goede begeleiding van patiënten met een sterkere zorgbehoefte en patiënten met een hoger risico op farmacotherapeutische problemen.”

Bespaart zorgkosten

De staatssecretaris zegt zich aan te sluiten bij de organisaties voor huisartsen en apothekers NHG en KNMP. Die vinden het beter om te investeren in de bestaande medicatie-evaluaties en geen nieuwe instrumenten, zoals een medicatie-APK, te ontwikkelen. Liane is kritisch op het afwijzen van een medicatie-APK door Blokhuis: “De staatssecretaris maakt zich er hier makkelijk van af. Al eerder is de noodzaak van een jaarlijkse medicatie-review gebleken. Dit levert niet alleen vaak gezondheidswinst op, maar is ook goed voor het welbevinden van de patiënt en zorgt op langere termijn voor lagere zorgkosten.”

Aangenomen motie

Liane wilde ook van staatssecretaris Blokhuis horen wat de stand van zaken is van haar aangenomen motie waarin ze het kabinet vraagt te onderzoeken hoeveel mensen die recht hebben op een medicatiebeoordeling er ook daadwerkelijk één krijgen. In deze motie vroeg Liane verder om te onderzoeken hoeveel mensen die volgens de richtlijnen geen recht hebben op een medicatiebeoordeling maar wel meerdere medicijnen slikken een andere vorm van een medicatie-evaluatie krijgen. Blokhuis deelde mee dat de cijfers waar Liane om vraagt worden meegenomen in een onderzoek naar medicatieveiligheid. De uitkomsten van het onderzoek zijn medio 2022 bekend.

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!