Algemeen

Wat wil GOUD bereiken in Nederland?

Welke ideeën en plannen heeft GOUD voor Nederland? We willen dat iedereen in ons land goed oud kan worden. Hieronder vindt u de standpunten van GOUD, kort en in duidelijke taal.

Een politieke partij is een groep mensen die dezelfde ideeën heeft. GOUD is zo’n partij. Bij verkiezingen kunnen mensen op zo’n politieke partij stemmen. De partijen die de meeste stemmen binnenhalen krijgen een plaatsje in de Tweede Kamer. Of in de provincie of de gemeenteraad. Daar kunnen ze hun ideeën en plannen presenteren, en meehelpen om nieuwe wetten te maken.

De plannen van GOUD zijn vooral bedoeld om te zorgen dat iedereen in Nederland goed ouder kan worden. Met goede gezondheidszorg en een fijne plek om te wonen. Met een salaris of een pensioen om goed van te kunnen leven.

Op deze pagina leggen we enkele ideeën en plannen van GOUD uit. U leest hier wat wij belangrijk vinden. En wat wij in Den Haag willen doen voor ouderen, maar ook voor jongeren!

(Klik hier voor het volledige overzicht van onze standpunten)

Wat wil GOUD met uw AOW? We willen dat…
… de AOW-uitkering verder omhoog gaat.
… AOW’ers volledig vakantiegeld krijgen en een extra maand AOW aan het eind van elk jaar.
… de AOW meestijgt met de lonen in Nederland. Krijgen werkenden er iets bij, dan AOW’ers ook!
… u na uw pensioen geen AOW-premie meer hoeft te betalen.

Wat wil GOUD met uw pensioen? We willen dat…
… anderen van uw pensioen afblijven. Het is van ú! U heeft er zelf voor gespaard.
… uw pensioen verder omhoog gaat. Het pensioen moet meestijgen met de dure prijzen.
… u een extra verhoging krijgt voor de jaren dat de pensioenen niet zijn meegestegen met de prijzen.
… u zélf mag bepalen of u vroeger of later met pensioen gaat. Gaat u met 65 jaar met pensioen, of met 66, 67, 68 of 69 jaar? Dat maakt u zelf uit!
… er beter wordt nagedacht over de Wet Toekomst Pensioenen. De nieuwe pensioenwet is nu niet goed.

Wat wil GOUD met uw werk? We willen dat…
… u niet zomaar opzij geschoven mag worden vanwege uw leeftijd. Gebeurt dat toch, dan moet dat bestraft worden.
… bedrijven vaker medewerkers van boven de 45 jaar in dienst nemen.
… het minimumloon verder omhoog gaat.
… ook oudere werknemers kunnen blijven leren.
… werkloze ouderen goed worden geholpen bij het vinden van een nieuwe baan.
… medewerkers niet meer automatisch ontslagen worden als ze de leeftijd voor hun pensioen hebben.

Wat wil GOUD met de gezondheidszorg? We willen dat…
… iedereen in Nederland goede zorg krijgt.
… de zorg niet te duur wordt. Daarom moet er meer aandacht komen voor gezond leven. Gezonde mensen betekent ook: minder kosten!
… er meer aandacht komt voor een gezonde levensstijl en het voorkómen van ziektes.
… mantelzorgers goede ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld met logeerhuizen, zodat ook zij af en toe even kunnen opladen.
… het eigen risico teruggaat naar 200 euro.
… serieus onderzocht wordt of het mogelijk is om het eigen risico totaal af te schaffen.

Wat wil GOUD met wonen? We willen dat…
… iedereen een fijne en passende woning heeft.
… er snel veel meer geschikte woningen voor ouderen komen, waaronder hofjes en dementievriendelijke woningen.
… de bouw van geclusterde woonzorgprojecten versneld wordt.
… er meer woongemeenschappen komen waardoor ouderen niet eenzaam zijn.
… ouderen zolang ze willen in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
… 1 procent van de landbouwgrond in Nederland wordt omgezet in bouwgrond.
… mensen die dat willen in hun vakantiehuisje mogen wonen.
… ouderen kunnen doorstromen naar een nieuwe, meer passende woning, zodat er huizen vrijkomen voor jonge gezinnen.

Wat wil GOUD met uw veiligheid? We willen dat…
… Nederland veel veiliger wordt.
… er meer wijkagenten op straat zijn.
… ouderen met een laag inkomen subsidie krijgen om hun huis veiliger te maken.
… criminelen die ouderen aanvallen of benadelen zwaarder gestraft worden.
… ook mensen die agressief zijn tegen hulpverleners een extra zware straf krijgen.

Wat wil GOUD met immigratie? We willen dat…
… Nederland eerlijk maar ook heel duidelijk is bij het toelaten van vluchtelingen.
… vluchtelingen die hier niet horen te zijn zo snel mogelijk naar hun eigen land worden teruggestuurd.
… de grenzen van Europa beter worden bewaakt.
… mensen zoveel mogelijk in hun eigen land worden geholpen en daar blijven wonen.

GOUD wil dat iedereen in Nederland goed ouder kan worden. We willen dat…
… helemaal niemand gediscrimineerd wordt.
… laaggeletterdheid wordt aangepakt.
… er veel aandacht is voor milieu, klimaat en duurzaamheid, maar dat dat wel voor iedereen te betalen is.
… iedereen kan blijven leren, ook als mensen ouder worden.
… Nederland lid blijft van de Europese Unie, maar dat we niet alles zomaar pikken wat daar wordt bedacht.
… we lid blijven van de NAVO, voor onze eigen veiligheid.
… verkeer ‘senior proof’ wordt door meer in te spelen op ouderen.
… dat het kabinet veel meer oog krijgt voor alle ouderen in Nederland!

► Het volledige standpuntenoverzicht van GOUD vindt u hier

 

 

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!