Inkomen

Stijgende prijzen: mensen dreigen financieel te verzuipen

Door de hoge gasprijzen en de inflatie weten veel mensen niet meer hoe zij moeten rondkomen. “Het water staat deze mensen niet aan de lippen, ze verzuipen nu al”, zei Liane den Haan.

Liane den Haan sprak in de Tweede Kamer haar grote bezorgdheid en medeleven uit met de inwoners van Oekraïne. Met de mensen die moesten en konden vluchten, maar ook met de mensen die noodgedwongen moesten achterblijven, onder wie heel veel ouderen.

Ontwikkeling koopkracht

Tijdens het debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen deelde Liane ook haar zorgen over de mensen in Nederland die door de hoge gasprijzen en de inflatie niet meer weten hoe zij moeten rondkomen. “Ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioentje, mensen in de bijstand of een andere uitkering en de groep die werkt en maar net genoeg verdient om rond te kunnen komen, zij hebben het momenteel financieel heel zwaar.”

Koopkrachtmaatregelen

“Het water staat deze mensen niet aan de lippen, ze verzuipen nu al”, zei Liane den Haan. Het Kamerlid vroeg aan het Kabinet een tijdspad waarin staat hoe snel de voorgestelde koopkrachtmaatregelen kunnen worden uitgevoerd. Liane pleit er ook voor dat alle mensen die de aanvullende financiële maatregelen nodig hebben proactief benaderd worden door de gemeente.

 


 

Inbreng van Liane den Haan bij het debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen.

“Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne heb ik, net als waarschijnlijk de meeste Nederlanders, een knoop in mijn maag. In eerste instantie zijn er natuurlijk grote zorgen over al die mensen uit Oekraïne die vanwege de oorlog huis en haard hebben moeten verlaten. Grote zorgen ook om de mensen die in angst zitten om hun vader, man of zoon, die vechten voor hun land. En we leven mee met al die mensen die door de oorlog een geliefde hebben verloren.

Er zijn ook zorgen om de mensen die daar nog zijn en geen mogelijkheid zien om weg te gaan. Veelal ouderen blijven op hun honk en hebben het heel erg moeilijk.

Maar ik heb ook zorgen over mensen in Nederland die door de hoge gasprijzen en de inflatie niet meer weten hoe zij moeten rondkomen. We merken allemaal dat het leven duurder is geworden.

Eén lichtpuntje is dat er door de coronacrisis zo’n 22 miljard euro extra is gespaard. Veel kon of mocht niet en daardoor hebben veel mensen stukken minder geld uitgegeven. Punt is wel dat dit spaargeld van mensen is die toch al weinig tot geen geldzorgen hebben.

Juist de huishoudens waar het risico op armoede groot is of de huishoudens waar het al moeilijk rondkomen is, zijn extra kwetsbaar nu voor de stijgende energieprijzen en de inflatie. Deze mensen hebben al moeite om hun rekeningen te betalen. Zij leven vaak al van de voedselbank en verwarmen al maar één kamer in hun huis. Deze mensen hebben geen spaarpot om op terug te vallen.

We hebben het dan over ouderen met alleen AOW en of een klein aanvullend pensioentje, over mensen in de bijstand of een andere uitkering maar ook over de groep die werkt en maar net genoeg verdient om rond te kunnen komen. Hoe moet dat nu als je al naar de voedselbank gaat en je hebt overal al beknibbeld en dan stijgen de energieprijzen en worden de boodschappen nog duurder?

Waar moet je nog meer op besparen? Het lukt mensen dan niet meer om nog meer uitgaven in te perken. Het water staat mensen niet aan de lippen ze verzuipen nu al.

Ik wil het Kabinet danken voor de brief met de aangekondigde vier aanvullende koopkrachtmaatregelen.

Ik wil wel aan het Kabinet vragen of zij een tijdspad kunnen schetsen hoe snel de voorgestelde maatregelen kunnen worden uitgevoerd? En ik wil graag weten of de minister van Sociale Zaken in overleg met de gemeenten ervoor kan zorgen dat alle mensen die deze aanvullende maatregelen nodig hebben ook proactief kunnen worden benaderd door de gemeenten.

En dan nog een vraag over de situatie in het Caribisch deel van ons Koninkrijk.

Corona heeft de armoede daar enorm vergroot. Ik begreep van Amnesty bijvoorbeeld dat ongeveer de helft van de inwoners van Curaçao afhankelijk is van voedselbonnen. Heeft het Kabinet in beeld hoeveel huishoudens daar door de bodem zakken en op welke termijn is bekend hoe de 5 miljoen die beschikbaar wordt gesteld voor aanvullende koopkrachtmaatregelen daar wordt ingezet?”

 

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!