Inkomen

Nederlandse Surinamers hebben recht op volledige AOW

Er wordt al veel te lang gesproken over het dichten van het AOW-hiaat van Surinaamse Nederlanders. Liane den Haan doet een beroep op minister Schouten deze ouderen hun volledige AOW toe te kennen. “Draai niet verder om de hete brei heen en neem nu een echt grootmoedig besluit!”, aldus het Kamerlid van GOUD.

Kamerlid Liane den Haan deed met een zeker gevoel van plaatsvervangende schaamte mee aan het commissiedebat over de tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw. “Hoe lang zijn we nu al bezig om voor deze relatief simpele kwestie een oplossing te vinden die recht doet aan het rechtsgevoel van deze ouderen?”, vroeg Liane zich tijdens het debat hardop af. “Hier wordt al veel te lang over gesproken!”

Volledige opbouw

Het standpunt van GOUD is duidelijk en bekend: deze ouderen van Surinaamse afkomst zijn Nederlanders c.q. ingezetenen van Nederland en waren dat ook toen ze nog in de kolonie Suriname woonden. We moeten er dus van uitgaan dat deze mensen een volledige opbouw van hun AOW hebben.

Compensatie

“De indruk wordt gewekt dat dit kabinet zich laat gijzelen door een angst voor precedentwerking”, vindt Liane. “Met een wereldvreemde strikt juridische bril wordt het etiket niet-ingezetene geplakt op de periode dat ze in de kolonie woonachtig waren. Dat is in ieder geval contrair het gevoel en dat moet het kabinet ook voelen, want men erkent het gevoelde onrecht en wil daarom ook met compensatie komen.” De groep oudere Surinaamse Nederlanders is een eenmalig bedrag van 5000 euro ter compensatie van hun AOW-gat toegezegd. Het is ‘een gebaar van erkenning vanwege het leed en het onrecht dat deze groep ervaart’, gaf minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aan.

Dubbeltje op eerste rang

“Deze voorgestelde compensatie is in mijn ogen toch een vorm van ‘kruidenieren’, waarbij ik niet negatief wil doen over deze beroepsgroep”, zei Liane tegen de minister. “In ieder geval wordt de indruk gewekt dat dit kabinet voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Ik doe een beroep op minister Schouten om niet verder om de hete brei heen te draaien en een echt grootmoedig besluit te nemen.”

Gevoeld onrecht

Het Kamerlid van GOUD gaf aan dat het om een beperkte groep mensen gaat, die al ruim op leeftijd is. “De extra kosten die gaan ontstaan bij het toekennen van een volledig recht op AOW voor ons koninkrijk zullen te overzien zijn. Het gaat om een politieke keuze en de politieke wil. Overigens voeg ik eraan toe dat het kostenaspect wat GOUD betreft hier ook niet van doorslaggevend belang mag zijn. Het gaat in deze kwestie om principes en om het rechtzetten van een terecht gevoeld onrecht. Met uw voorstel voor een ‘Gebaar van erkenning’ geeft de minister aan deze gedachte te onderschrijven, maar zij trekt alleen niet de ultieme consequentie door dan vervolgens ook de daad bij het woord te voegen. Dat betreur ik in hoge mate.”

Ónze ouderen

In het rapport van de commissie Sylvester wordt gesproken over een advies dat zegt dat er een eenmalig financieel gebaar moet worden gemaakt. Daar wordt met dit voorstel aan voldaan. GOUD vindt dit bedrag echter veel te laag. Liane den Haan vroeg wel om dat bedrag in ieder geval automatisch over te maken. “Dan worden mensen niet belast met allerlei aanvraagprocedures”, zei ze. Liane vroeg ook de aanbevelingen van de Adviescollege Toetsing Regeldruk over te nemen. “Deze ouderen zijn onze ouderen! Zij waren en zijn gewoon ingezetenen van ons koninkrijk en hebben recht op een volledige AOW”, aldus Liane.

 

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!