DEFENSIE

Nederland blijft lid van de NAVO. Meer afstemming tussen de legers van de Europese landen is noodzakelijk.

 


 

Omdat internationale samenwerking voor ons land van groot belang is, blijft de NAVO de hoeksteen van het Nederlandse veiligheidsbeleid. Een Europees leger is voor ons niet aan de orde, maar betere afstemming en méér taakspecialisatie binnen Europese krijgsmachten is wel een belangrijk strategisch doel.

Nederland levert haar contractuele bijdrage van 2 procent aan de NAVO. Onderzocht moet worden of die 2 procent voor de NAVO als geheel nog aansluit bij de organisatie die nodig is voor onze veiligheid.

Veteranen verdienen blijvende waardering en erkenning. De subsidie van de Rijksoverheid voor activiteiten van en voor veteranen blijft op peil.

Standpunten

De NAVO is en blijft de hoeksteen van het Nederlandse veiligheidsbeleid.
Er komt een betere afstemming en méér taakspecialisatie binnen de Europese krijgsmachten.

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!