EUROPA

Nederland is kritisch lid van de Europese Unie en moet dat blijven. Ook de Europese Unie moet bezuinigen, daarom niet steeds meer geld naar de kas van de EU en verspilling aanpakken. De Europese Unie moet een sterke macht in de geopolitiek zijn.

 


 

GOUD is voorstander van een kritisch lidmaatschap van de Europese Unie. Een sterke, stabiele Europese Unie moet het doel zijn. We zijn daarom tegen uitbreiding met nieuwe landen. Lidstaten die zich niet aan de spelregels houden moeten hard gesanctioneerd worden.

Nederland mag niet opdraaien voor het slechte economische beleid van andere eurolanden. Nu is het praktijk dat de rekening voor weer extra EU-uitgaven wordt vertaald in nog hogere afdrachten door de lidstaten. Dat moet stoppen. Een krachtige Europese Unie die de kerntaken tussen lidstaten goed coördineert heeft niet steeds meer geld nodig voor eigen beleid.

De verspilling in de EU moet voortvarend worden aangepakt. We willen daarom af van de nutteloze verhuizingen tussen Brussel en Straatsburg, we pleiten voor een forse vermindering van het aantal zetels in het Europees parlement en voor een gepaste versobering van de goudgerande arbeidsvoorwaarden. Uitgaven aan niet-kerntaken kunnen worden gereduceerd of afgebouwd.

De geopolitieke rol van de Europese Unie moet meer gecoördineerd en uniformer worden. De lidstaten dienen samen een eenduidige tegenmacht voor China en de Verenigde Staten te zijn en de belangen van burgers en bedrijfsleven te beschermen.

Standpunten

Nederland blijft kritisch lid van de Europese Unie.
Nederland mag niet opdraaien voor het slechte economische beleid van andere eurolanden.
Op de Europese Unie kan en moet bezuinigd worden.
Lidstaten die zich niet aan de spelregels van de Europese Unie houden moeten hard gesanctioneerd worden.

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!