IMMIGRATIE EN INTEGRATIE

Het vluchtelingenbeleid van Nederland moet rechtvaardig en menselijk zijn. Procedures voor asielzoekers moeten korter en duidelijker. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden snel naar het land van herkomst teruggestuurd.

 


 

GOUD wil een helder, eerlijk en humaan vluchtelingenbeleid. Dat betekent dat Nederland het aantal vluchtelingen opneemt dat op basis van Europees beleid is vastgesteld. Het moeten vluchtelingen zijn die voldoen aan alle criteria. Voor economische vluchtelingen is geen plaats. Daarvoor heeft Nederland een te groot probleem met woningen en huisvesting, en ook in het onderwijs zijn de middelen schaars.

Het is belangrijk en ook humaan dat vluchtelingen snel weten waar ze aan toe zijn. De doorloopprocedures moeten daarom meer vaart krijgen. Vervolgens moeten ook de daarbij behorende maatregelen spoedig worden uitgevoerd. Asielzoekers die de hele asielprocedure in ons land hebben doorlopen met een negatieve uitslag tot gevolg, worden zo snel mogelijk na de uitspraak van de rechter naar het land van herkomst teruggestuurd.

Asielzoekers worden evenredig over Nederland verdeeld. Gemeenten die zich niet aan de regels voor de opvang van vluchtelingen houden, worden gekort. We zetten ontwikkelingshulp zo in dat mensen in eerste instantie in hun eigen land worden geholpen en daar blijven wonen. GOUD pleit voor een betere bewaking van de Europese buitengrenzen. Mensensmokkel moet streng worden bestraft.

Standpunten

Het vluchtelingenbeleid van Nederland moet helder, eerlijk, rechtvaardig en menselijk zijn.
Procedures voor asielzoekers moeten korter en duidelijker; zij moeten snel weten waar ze aan toe zijn.
Uitgeprocedeerde asielzoekers worden zo snel mogelijk na de uitspraak van de rechter naar het land van herkomst teruggestuurd.
Asielzoekers worden evenredig over Nederland verdeeld.

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!